Expo World

Целият свят в едно изложение

Европейски форум за социално предприемачество

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Европейски форум за социално предприемачество
Начало:
26.03.2020 8:00
Край:
29.03.2020 17:00
Категория на събитието:
Организатор:
Unnamed Organizer
Телефон:
032/902 311
: t.zemlyakova@fair.bg
Място:
Международен панаир Пловдив
Адрес:
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пловдив, България

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО представя фирми и организации на хора с увреждания, мерки за тяхното насърчаване и възможности за партньорство в рамките на Европейския съюз. Проявата, която е уникална в рамките на ЕС,  се радва на все по-голям интерес от страна на бизнес партньори, медии и широката публика.

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО включва:

  • Панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
  • Събития  с международно участие

Така  предоставя възможност на социалните предприятия, от една страна, да популяризират своята дейност, а от друга –  да контактуват с представители на европейски и национални институции, за да се запознаят с актуалните мерки за насърчаване на този сектор от икономиката.

Панаирът на предприятия и кооперации от социалната икономика презентира стоки, произведени във фирми, където работят хора с увреждания. Изложителите показват модни облекла и обувки, дървени изделия и мебели, пластмасови изделия, работни дрехи и обувки, полиграфически продукти, инсталационни материали, продукти за хора със слухови и говорни проблеми, услуги.

Събитията с международно участие – конференции и дискусионни форуми, събират изявени експерти, високопоставени представители на Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет, на български институции, на европейски кооперативни и неправителствени организации.  Обсъждат се тенденциите за развитие на социалната икономика и политиките за нейното стимулиране.

Организатори: Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания.

Основен партньор: Форумът се провежда с подкрепата на Международен панаир Пловдив

По същото време в Международен панаир Пловдив се провеждат още четири  изложения от Дните на семейството, свободното време, хобито и модата.