Expo World

Целият свят в едно изложение

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.
Начало:
26.11.2018 9:30
Край:
26.11.2018 12:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България

 

Специализиран курс за етапите на приключване с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Шаблон. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор
 • Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма
 • Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци
 • Преоценки на валутни сметки. Преоценки на вземания и задължения
 • Отчитане на ДДС,  различно от месеца на осчетоводяване на разхода
 • Анализ и Приключване на разходни (активни) сметки
 • Анализ и Приключване на приходни (пасивни) сметки
 • Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми. 

  Дати на провеждане: 26.11.2018 от 09:30- 12:30 ч.

  Период на провеждане: от 26.11.2018 до 26.11.2018 с предварително записване.