Expo World

Целият свят в едно изложение

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”
Начало:
28.11.2018 9:30
Край:
28.11.2018 12:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
logo_pechat-smal7-600x20430

Специализиран курс за калкулация на себестойност по рецептурник с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Отчитане на предприятие с производствена дейност в БН. Шаблон “Производствено предприятие”
 • Настройки на номенклатурни дефиниции, мерни единици, аналитичности във фирма с производственa дейност
 • Дефиниране на сметки за отчитане на производственa дейност
 • Настройка на типове документи за работа във фирма с производствена дейност
 • Партиди по сметките за производство. Полуфабрикати
 • Настройка на състава на изделията чрез продуктово дърво
 • Изчисляване на планова себестойност по метода на продуктовото дърво – автоматично изписване на материалите и заприхождаване на произведените продукция и полуфабрикати. Справки
 • Фактическа себестойност на продукция с автоматична корекция на разходи. Справки
 • Фактическа себестойност на продукция с автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия. Справки
 • Приключване на разходни сметки
 • Продажба и изписване на произведената продукция
 • Справки за начисленията по партидите на сметките за материали, продукция и разходи  – Оборотни ведомости за аналитична сметка и партида по периоди
 • Справки за начисленията по номенклатурата на продукцията, материалите и разходите – оборотни ведомости за номенклатура по сметки и номенклатурна позиция
 • Справки за осчетоводените документи по сметките за материали, продукция и разходи – аналитични журнали по сметки и партиди
 • Справки за салдата по сметките при калкулация на себестойност – оборотни ведомости за материални сметки и за сметка по периода. 

   

  Дати на провеждане: 28.11.2018 от 09:30- 12:30 ч.

  Период на провеждане: от 28.11.2018 до 28.11.2018 с предварително записване.