Expo World

Целият свят в едно изложение

Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2019 г. в ПП „БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2019 г. в ПП „БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“
Начало:
22.05.2019 9:30
Край:
22.05.2019 15:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
: 02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул„Г„Бенковски 21, София, България

Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2019 г. в ПП „БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка
      С цел успешно провеждане на курса и максимално усвояване на изложения материал пред всеки курсист има отделен компютър. Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.
    Цената на всеки курс е 50 € с включено практическо обучение от опитен лектор, учебни материали, индивидуален компютър за всеки курсист, две кафе паузи и сертификат.

Последователно се разглеждат следните теми: 

 

Тема 1: Официални празници и календар

В тази тема се  разглеждат  основните функции, свързани с отбелязването на работните и почивните дни в календара за годината и по месеци. Това е много важна функция за правилното изчисляване на работните заплати спрямо отработените дни на всички лица от ПП „Бизнес Навигатор Заплати“.Особено важна и за лицата на сумирано изчисляване на работното време.

 

Тема 2: Промени в осигуряването за 2019 г.

В тема ще разгледаме подробно промените в осигуряването за 2019 г и тяхното отражение във фиша на лицата.

 • Подробно се разглеждат правилата при определяне на МОД на лицата съгласно нормативна база и отражението и върху ПП Бизнес Навигатор Заплати.
 • Актуализираната таблицата към Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2019 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, която определя минимaлнитe ocигypитeлни пpaгoвe за работещите по трудови договори и ДУК.
 • Актуализираната таблицата за paзмepа нa ocигypитeлнaтa внocĸa зa фoнд „Tpyдoвa злoпoлyĸa и пpoфecиoнaлнa бoлecт“ пo гpyпи ocнoвни иĸoнoмичecĸи дeйнocти cъглacнo Πpилoжeниe № 2 oт ЗБДOO за 2019 г.
 • Промените в НКПД съгласно заповед на МТСП 

  Тема 3: Промени в Декларация 1 съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8

  В темата ще разгледаме промените в Декларация Образец 1 и свързаните с това нови типове отсъствия за Наплатен отпуск със стаж до 30 дни в една календарна година и Неплатен отпуск над 30 дни в една календарна година. Разглеждат се и новите разплащателни пера при болничен без право на обезщетение. Генерира се Декларация Образец 1 на лица с неплатен отпуск и болничен без право на обезщетение.

  Разглежда се подробно и генерирането на Декларация Образец 6 при трудови договори, граждански договори и СОЛ.

   

  Тема 4: Уведомления по трудови договори за 2019 г.

  В темата подробно се разглеждат промените на НАРЕДБА № 5 ОТ 29.12.2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА от 01.03.2019 г. и свързаната  с това  промяна във  форматът на файла за подаваните уведомления за сключване на трудови договори към НАП.  Разглежда се промяната във файла при новоназначено лице и при промяна на длъжност на лице.

   

  Тема 5: Справка за статистиката за 2019 г.

  В темата се разглежда генерирането и пъпълването на тримесечна и годишна справка за статистиката.Тълкуват се определени казуси.

   

  Тема 6: Промени във формуляри и договори, генерирани с дизайнера на документи и отчети.

  Във връзка с промените в Декларация Образец 1 е променен и формуляра, който се отпечатва за 2019г. В темата се коментира начина и възможността за използването на новият образец.

  Разглежда се и генерирането на специална платежна ведомост-  възможността за печат на подробна платежна ведомост с разбивка по отделните начисления и удръжки.

   

  Тема 7: Образци на документи. Форматиране на образец и използването му в договорите на лицата

  В темата се разглежда начина на добавяне и генериране на собствени образци на документи като трудови договори, споразумения, заповеди и др. много полезна възможност за автоматично генериране и печат на документи за досиетата на лицата.

   

  Тема 8: Въпроси и отговори

   Дадена е възможност за инидивидуални въпроси и отговори от дългогодишен и компетентен лектор.