Expo World

Целият свят в едно изложение

Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2020 г. в ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Новости в социалното, данъчното и трудово законодателство за 2020 г. в ПП “Бизнес Навигатор Заплати”
Начало:
26.02.2020 9:30
Край:
26.02.2020 15:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България

 

Специализиран курс за практическо приложение за организация на работата при сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

Тема 1: Официални празници и календар за 2020 г.

Тема 2: Промени в осигуряването за 2020 г.

Тема 3: Промени в отпечатването на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ  по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ

Тема 4: Годишни справки за ДОД. Промени в Служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Тема 5: Промени в разплащателни пера съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 и отразяването им в Декларация Образец 1

Тема 6: Справка за статистиката

Тема 7: Промени във формуляри и договори, генерирани с дизайнера на документи и отчети

Тема 8: Образци на документи. Форматиране на образец и използването му в договорите на лицата

Тема 9: Въпроси и отговори

 

Дати на провеждане: 05.02.2020 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

26.02.2020 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

 

Период на провеждане: От 05.02.2020 до 26.02.2020 с предварително записване.