Expo World

Целият свят в едно изложение

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”
Начало:
13.09.2017 8:00
Край:
13.09.2017 17:00
Категория на събитието:
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
logo_pechat-smal7-600x20430

Основен курс за начинаещи за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР-Заплати”. Практическо обучение в компютърен клас за придобиване на знания и умения за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР- Заплати”. Курсът е с  продължителност 3 часа с теоретична и практическа насока. Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания. Основният курс приключва с издаването на сертификат за всеки отделен курсист.

Последователно се разглеждат следните теми:

 • Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор – Заплати”. Организация на работа с ИСФУ “Бизнес Навигатор” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори; Създаване на нова фирма
 • Базови данни: Поделения. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време
 • Разплащателни пера. Категории и типове пера. Параметри на разплащателните пера
 • Базови данни – Години
 • Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия
 • Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения
 • Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания
 • Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето
 • Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ
 • Обработка на лице по граждански договор. Начисления – хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване
 • Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход
 • Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове. Платежни ведомости. Видове рекапитулации
 •  Експорт към БН Счетоводство
 • Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Опис на болнични листове. Изход в текстов файл и запис на дискета. Придружителни писма
 • Работа в минало време. Корективни сесии. Справки за коригираните данни в следващи периоди
 • Системни функции. Настройки. Архивиране. Проверка на данните. Проверка за дублирани споразумения.

   

  Дати на провеждане:23.08.2017 от 09:30-12:30 ч.

   13.09.2017 от 09:30-12:30 ч.

   27.09.2017 от 09:30-12:30ч.

   

  Период на провеждане: От 23.08.2017 до 27.09.2017 с предварително записване.