Expo World

Целият свят в едно изложение

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати
Начало:
04.10.2023 9:30
Край:
04.10.2023 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Георги Бенковски 21, София, България
  1.  Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

 

  1. Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР- Заплати”.

 

Курсът е с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост – от 09.30 – 15.30 ч с 1 час обедна почивка.
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.

 

Последователно се разглеждат следните теми:

 

Tема 1: Организация на работа с ПП “Бизнес Навигатор Заплати” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

 

Tема 2: Създаване на нова фирма.

 

Tема 3: Базови данни: Поделения. Местонахождения на поделенията. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време.

 

Тема 4: Разплащателни пера. Категории и типове пера. Параметри на разплащателните пера.

 

Тема 5: Базови данни – Години.

 

Тема 6: Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия.

 

Тема 7: Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения. Образци на документи.

 

Тема 8: Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания.

 

Тема 9: Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето.

 

Тема 10: Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ.

 

Тема 11: Обработка на лице по граждански договор. Начисления – хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване.

 

Тема 12: Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход.

 

Тема 13: Безкасово плащане. Настройки и генериране на файл към обслужващата банка.

 

Тема 14: Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове. Платежни ведомости. Специална платежна ведомост. Рекапитулация по видове плащания. Рекапитулация по елементите на декларация 6.

 

Тема 15: Годишни справки за ДОД. Разбивка по месеци.

 

Тема 16: Справки за отпуските. Справка за годишните отпуски. Справка за неизползваните отпуски.

 

Тема 17: Други справки. Справка за семейни добавки. Тримесечна справка за статистиката. Годишна справка за статистиката.

 

Тема 18: Експорт към БН Счетоводство.

 

Тема 19: Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Пакет болнични листове. Изход в текстов файл. Придружителни писма.

 

Тема 20: Работа в минало време. Корективни сесии. Корективна платежна ведомост. Справки за коригираните данни в следващи периоди.

 

Тема 21: Системни функции. Настройки. Архивиране. Проверка на данните. Проверка за дублирани споразумения.

 

Тема 22: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор” . Нива на достъп. Функция администратор.

 

Тема 23: Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор – Заплати”. Проверка за нови версии. Актуализация. Документация и мултимедийни уроци.

 

  1. Дати на провеждане:

04.10.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 15:30 ч. Присъствен

 

  1. Период на провеждане:

 

от 04.10.2023 до 04.10.2023 г.  с предварително записване.