Expo World

Целият свят в едно изложение

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”
Начало:
18.09.2017 8:00
Край:
18.09.2017 17:00
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
logo_pechat-smal7-600x20430

Специализиран курс за работа с дълготрайни активи с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Дефиниране на сметки за дълготрайни активи в БН. Aналитичности на сметките за дълготрайни активи – тип и вид аналитичност, брой признаци
 • Дефиниране на сметки за дълготрайни активи със сложна аналитичност на  два признака
 • Дефиниране на корективни сметки за дълготрайни активи от група 24
 • Стилове на амортизация. Отчитане на ДМА по местонахождение
 • Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи. Дълготраен актив – индивидуален картон
 • Редактиране на данните на дълготрайния актив. Данни на дълготрайния актив за конкретната година
 • Въвеждане на началните салда по сметките от група 20. Автоматичен подход при въвеждането на начални салда по сметките за дълготрайни активи
 • Въвеждане на началните салда по корективните сметки от група 24
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Автоматично начисляване на амортизации. Амортизации по местонахождение
 • Текущо въвеждане на ДА. Покупка на нови ДА. Увеличаване стойността на ДА
 • Продажба на ДА. Отписване на продадени ДА
 • Бракуване на ДА. Отписване на бракувани ДА
 • Отчитане на лизинг при ДА
 • Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации – Главна книга за една сметка и Главна книга за всички сметки, Аналитични журнали, Оборотни ведомости – за аналитична сметка, за номенклатура по сметки, за номенклатурна позиция, за партида по периоди.

   

. Дати на провеждане:18.09.2017 от 09:30 – 12:30 ч.

Период на провеждане от 18.09.2017 до 18.09.2017 с предварително записване.