Expo World

Целият свят в едно изложение

Счетоводно приключване и балансови отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Счетоводно приключване и балансови отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
20.02.2020 9:30
Край:
20.02.2020 15:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България

 

Специализиран курс за настройката и генерирането на балансови отчети с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

Тема 1. Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор.

Тема 2. Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.

Тема 3. Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.

Тема 4. Преоценки на валутни сметки. Преоценки на вземания и задължения.

Тема 5. Отчитане на ДДС,  различно от месеца на осчетоводяване на разхода.

Тема 6. Анализ и Приключване на разходни (активни) сметки.

Тема 7. Анализ и Приключване на приходни (пасивни) сметки.

Тема 8. Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

Тема 9.  Експорт/ Импорт на балансови отчети.

Тема 10: Характеристики на отчетите с Генератора на отчети.

Тема 11. Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 – Нетекущи ДА.

Тема 12: Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения.

Тема 13: Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на ОПР. Справки за сравнение.

Тема 14. Настройка на балансов отчет – Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка.

Тема 15. Настройка на балансов отчет – Паричен поток.

Тема 16. Настройка на балансов отчет – Собствен капитал.

Тема 17. Създаване на нов балансов отчет – отчет за разходите.

Тема 18. Архивиране.

Тама 19. Отваряне на нова база.

Тема 20 . Прехвърляне на салда.

Тема 21. Въпроси и отговори.

 

Дати на провеждане:  06.02.2020 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

20.02.2020 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

 

Период на провеждане: От 06.02.2020 до 20.02.2020  с предварително записване.