Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
30.05.2023 9:30
Край:
30.05.2023 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
Избери държава:

Специализиран уебинар за Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор. Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.
Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting
Последователно се разглеждат следните теми:
ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор.
ТЕМА 2: Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.
ТЕМА 3: Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.
ТЕМА 4: Анализ и приключване на разходни (активни) сметки.
ТЕМА 5: Анализ и приключване на приходни (пасивни) сметки.
ТЕМА 6: Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.
ТЕМА 7: Балансови отчети – структура, експорт-импорт, генериране.
ТЕМА 8: Създаване на нова фирма по модел на съществуваща, настройки.
ТЕМА 9: Прехвърляне на салда в нова фирма
ТЕМА 10: Системни функции – деактивиране на период, архивиране.
ТЕМА 11: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

Дати на провеждане:
30.05.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Период на провеждане: 30.05.2023 до 30.05.2023 с предварително записване.

Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.