Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Събитие:
Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
18.06.2024 9:30
Край:
18.06.2024 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Специализиран уебинар за Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

 

ТЕМА 1: Номенклатури на дълготрайни активи, местонахождение, обекти

ТЕМА 2: Стилове  и модели на амортизация

ТЕМА 3: Аналитичности на сметки за дълготрайни активи

ТЕМА 4: Дефиниране на сметки за дълготрайни активи – основни и корективни

ТЕМА 5: Сметки за отчитане на амортизация

ТЕМА 6: Типове документи за работа с дълготрайни активи – въвеждане, корекции, амортизация

ТЕМА 7: Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи. Дълготраен актив – индивидуален картон

ТЕМА 8: Счетоводен и данъчен амортизационен план

ТЕМА 9: Редактиране на данни в картон на дълготраен актив, данни за конкретна година

ТЕМА 10: Въвеждане на началните салда за дълготрайни активи. Автоматично въвеждане на суми за дълготрайни активи. Натрупана амортизация по корективни сметки

ТЕМА 11: Автоматично начисляване на амортизации

ТЕМА 12: Амортизации по местоположение

ТЕМА 13: Амортизации по наработка и по групи дълготрайни активи

ТЕМА 14: Текущо въвеждане на дълготраен актив. Покупка на нови дълготрайни активи

ТЕМА 15: Корекция на данни за дълготрайни активи – увеличаване стойността на дълготраен актив

ТЕМА 16: Продажба на дълготраен актив. Отписване на продадени дълготрайни активи

ТЕМА 17: Бракуване на дълготраен актив. Отписване на бракувани дълготрайни активи

ТЕМА 18: Отчитане на лизинг при дълготрайни активи

ТЕМА 19: Автоматична замяна на модела на амортизация

ТЕМА 20: Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации – Главна книга за една сметка, Аналитични журнали, Оборотни ведомости – за аналитична сметка, за номенклатура по сметки, за номенклатурна позиция, за партида по периоди

ТЕМА 21: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

Дати на провеждане:

 

18.06.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 18.06.2024 до 18.06.2024 с предварително записване.

 

Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.