Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат
Начало:
17.10.2022 9:30
Край:
17.11.2022 15:30
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България

Специализиран уебинар за Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1:  Фирмени данни за отчитане на ДДС

ТЕМА 2:   Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС

ТЕМА 3:   Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС

ТЕМА 4:  Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия

ТЕМА 5:  Документи с различна данъчна основа. Обработка  на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит

ТЕМА 6:  Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента

ТЕМА 7:  Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

ТЕМА 8:  Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина

ТЕМА 9:  Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети

ТЕМА 10:     Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС

ТЕМА 11:    Обратно начисляване на ДДС

ТЕМА 12:    Режим на касова отчетност по ДДС

ТЕМА 13:    Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС

ТЕМА 14:    Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС – Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали

ТЕМА 15:Отчитане на Интрастат – настройка на фирмени данни

ТЕМА 16:    Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура

ТЕМА 17:    Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – допълнителни мерни единици

ТЕМА 18:    Tипове документи, параметри в документите за отчитане на Интрастат

ТЕМА 19:    Данни на контрагентите за отчитане по Интрастат, общи данни – страни

ТЕМА 20:    Въвеждане на входящи документи за Интрастат

ТЕМА 21:    Въвеждане на изходящи документи за Интрастат

ТЕМА 22:    Данни за Интрастат в документи и поддокументи

ТЕМА 23:    Генериране на отчети по Интрастат. Коригираща декларация. Запис на файлове. Експорт на транзакциите

ТЕМА 24:    Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

Дати на провеждане:

17.10.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

17.11.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Период на провеждане: 17.10.2022 до 17.11.2022 с предварително записване.