Expo World

Целият свят в едно изложение

Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
23.10.2018 14:00
Край:
23.10.2018 17:00
Организатор:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
logo_pechat-smal7-600x20430

Специализиран курс за работа със склад и фактуриране в Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки
 • Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки
 • Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране
 • Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали
 • Автоматично изписване на стоки
 • Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости
 • Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки
 • Въвеждане на фактури с отстъпки
 • Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки
 • Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране
 • Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите
 • Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия
 • Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри
 • Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи
 • Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи. Дати на провеждане: 23.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

Период на провеждане: от 23.10.2018 до 23.10.2018 с предварително записване