Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития

Категория на събитието:

Тренировъчна школа Планиране

Покриват се 18 компетенции

Начало: 29.09.2017 8:00
Край: 05.12.2017 17:00
Място: хотел Хемус
Адрес:
София, България
Категория на събитието:

Тренировъчна школа Снабдяване

Лектор е Павлина Цветанова

Начало: 29.09.2017 8:00
Край: 29.11.2017 17:00
Място: хотел Хемус
Адрес:
София, България
Категория на събитието:

София Десерт фест

Сладки изкушения преди Коледа

Начало: 24.11.2017 8:00
Край: 26.11.2017 17:00
Място: ЦУМ
Адрес:
София, Избери държава:
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 27.11.2017 14:00
Край: 27.11.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 28.11.2017 14:00
Край: 28.11.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 04.12.2017 14:00
Край: 04.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Интрастат с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”- практическо приложение.

Специализиран курс за настройките, работата и генерирането на отчетите по интрастат в Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Начало: 05.12.2017 14:00
Край: 05.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 06.12.2017 14:00
Край: 06.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 11.12.2017 9:30
Край: 11.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.12.2017 9:30
Край: 12.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България