Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития

Категория на събитието:

XXII международен панаир на занаятите и изкуствата

Варна е домакин на изложението

Начало: 01.08.2018 8:00
Край: 28.08.2018 17:00
Адрес:
Варна, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 21.08.2018 9:30
Край: 21.08.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 22.08.2018 9:30
Край: 22.08.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:

BUYBRAND EXPO’2018

На изложението ще бъдат представени: франчайзингови концепции

Начало: 05.09.2018 8:00
Край: 07.09.2018 17:00
Място: Eкспоцентър Москва
Адрес:
Москва, Избери държава:
Категория на събитието:
,

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 10.09.2018 9:30
Край: 10.09.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 10.09.2018 14:00
Край: 10.09.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:

“Почивка Leisure – 2018”

Изложението се провежда за 24-и път

Начало: 11.09.2018 8:00
Край: 13.09.2018 17:00
Място: Крокус Експо
Адрес:
Москва, Избери държава:
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 11.09.2018 9:30
Край: 11.09.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Интрастат с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”- практическо приложение.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 11.09.2018 14:00
Край: 11.09.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.09.2018 9:30
Край: 12.09.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България