Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития

Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 16.11.2018 10:30
Край: 16.11.2018 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:

Мебел 2018

30-а Международна изложба за мебели, аксесоари и тапицерия

Начало: 19.11.2018 8:00
Край: 23.11.2018 17:00
Място: Експоцентър
Адрес:
Москва, Избери държава:
Категория на събитието:
,

Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 19.11.2018 14:00
Край: 19.11.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковск 21, София, България
Категория на събитието:
,

Интрастат с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”- практическо приложение.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 20.11.2018 14:00
Край: 20.11.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 21.11.2018 9:30
Край: 21.11.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 21.11.2018 14:00
Край: 21.11.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 26.11.2018 9:30
Край: 26.11.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 26.11.2018 14:00
Край: 26.11.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети.Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 27.11.2018 9:30
Край: 27.11.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 27.11.2018 14:00
Край: 27.11.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България