Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития

Категория на събитието:

Специализирана изложба „Цветна есен 2018“

Зелената тенденция е водеща за изложбата

Начало: 17.10.2018 8:00
Край: 21.10.2018 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пбовдив, България
Категория на събитието:

Международна изложба “Медикус, Денто, Галения 2018“

Представят иновции от последно поколение

Начало: 17.10.2018 8:00
Край: 20.10.2018 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пловдив, България
Категория на събитието:

Фасилити мениджмънт

Успешни практики

Начало: 18.10.2018 8:00
Край: 19.10.2018 17:00
Място: Интерпред
Адрес:
София, България
Категория на събитието:
,

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.10.2018 8:00
Край: 18.10.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 19.10.2018 10:30
Край: 19.10.2018 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 19.10.2018 10:30
Край: 19.10.2018 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:

Международни киноложки изложби

Финалът за Световната киноложка купа показва постиженията на кинолози и развъдни центрове

Начало: 20.10.2018 8:00
Край: 22.10.2018 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пловдив, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 22.10.2018 9:30
Край: 23.10.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България

Склад и фактуриране

Специализиран курс за работа със склад и фактуриране в Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки
 • Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки
 • Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране
 • Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали
 • Автоматично изписване на стоки
 • Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости
 • Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки
 • Въвеждане на фактури с отстъпки
 • Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки
 • Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране
 • Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите
 • Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия
 • Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри
 • Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи
 • Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи. 

  Дати на провеждане: 23.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

Период на провеждане: от 23.10.2018 до 23.10.2018 с предварително записване

Начало: 23.10.2018 14:00
Край: 23.10.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Специализиран курс за практическо приложение на вградения дизайнер на документи, отчети и платежни ведомости в ПП“Бизнес Навигатор Заплати”. Използвайки вграденият дизайнер, потребителя може да създаде собствен  образец на документ, отчет или платежна ведомост по определени изисквания. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Образци на документи. Форматиране на образец и използването му в договорите на лицата
 • Специални ведомости
 • Дизайнер на отчети – repview.exe, основен екран. CSV-файлове. Стандартни формуляри на отчети. Функции с формулярите на отчети.
 • Дизайнер – екран за форматиране, основни команди. Свойства на отчета
 • Структура на специален печат – секции, рамки, сортировки
 • Речник – променливи на базата данни, вградени променливи, стандартни оператори и функции, потребителски променливи
 • Функции и свойства на секциите в отчет
 • Функции и свойства на рамките в отчета, маски
 • Използване на речника в структурата на отчета
 • Използване на речника в структурата на отчета. Прилагане на обобщения на група
 • Използване на филтри върху базата данни. Прилагане  на сортиране и крайни обобщения
 • Допълнително форматиране на отчета
 • Допълнително филтриране на базата данни при изчисляване на тотални полета и потребителски променливи. Комбиниране на информация в структурата на отчета
 • Настройка на отчет за използване на формуляри от дизайнера на отчети. Използване на формули – допълнителни параметри и допълнителни променливи на отчети във формулярите на отчети
 • Режими на експортиране – стандартни режими, включени в шаблона  на Бизнес Навигатор Заплати. Дати на провеждане: 24.10.2018 от 09:30- 16:30 ч.
 1. Период на провеждане: от 24.10.2018 до 24.10.2018 с предварително записване.  

   

Начало: 24.10.2018 9:30
Край: 24.10.2018 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България