Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Курсове

Категория на събитието:
,

Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 11.12.2017 9:30
Край: 11.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.12.2017 9:30
Край: 12.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.12.2017 14:00
Край: 12.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми през текстов файл с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 13.12.2017 9:30
Край: 13.12.2017 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 14.12.2017 9:30
Край: 14.12.2017 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 15.12.2017 10:30
Край: 15.12.2017 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.12.2017 9:30
Край: 19.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.12.2017 14:00
Край: 18.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 19.12.2017 14:00
Край: 19.12.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 20.12.2017 9:30
Край: 20.12.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.бенковски 21, София, България