Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Курсове

Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курс за обучение с ИСФУ Бизнес Навигатор

Начало: 14.12.2018 10:30
Край: 14.12.2018 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 17.12.2018 14:00
Край: 17.12.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.12.2018 9:30
Край: 18.12.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.12.2018 14:00
Край: 18.12.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП “Бизнес Навигатор Заплати

Специализиран курс за практическо приложение на вградения дизайнер на документи, отчети и платежни ведомости в ПП“Бизнес Навигатор Заплати”. Използвайки вграденият дизайнер, потребителя може да създаде собствен  образец на документ, отчет или платежна ведомост по определени изисквания. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Образци на документи. Форматиране на образец и използването му в договорите на лицата
 • Специални ведомости
 • Дизайнер на отчети – repview.exe, основен екран. CSV-файлове. Стандартни формуляри на отчети. Функции с формулярите на отчети.
 • Дизайнер – екран за форматиране, основни команди. Свойства на отчета
 • Структура на специален печат – секции, рамки, сортировки
 • Речник – променливи на базата данни, вградени променливи, стандартни оператори и функции, потребителски променливи
 • Функции и свойства на секциите в отчет
 • Функции и свойства на рамките в отчета, маски
 • Използване на речника в структурата на отчета
 • Използване на речника в структурата на отчета. Прилагане на обобщения на група
 • Използване на филтри върху базата данни. Прилагане  на сортиране и крайни обобщения
 • Допълнително форматиране на отчета
 • Допълнително филтриране на базата данни при изчисляване на тотални полета и потребителски променливи. Комбиниране на информация в структурата на отчета
 • Настройка на отчет за използване на формуляри от дизайнера на отчети. Използване на формули – допълнителни параметри и допълнителни променливи на отчети във формулярите на отчети
 • Режими на експортиране – стандартни режими, включени в шаблона  на Бизнес Навигатор Заплати. 

  Дати на провеждане: 19.12.2018 от 09:30- 16:30 ч.

   

  Период на провеждане: от 19.12.2018 до 19.12.2018 с предварително записване.

Начало: 19.12.2018 9:30
Край: 19.12.2018 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми през текстов файл с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 20.12.2018 9:30
Край: 20.12.2018 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България