Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Панаири

Категория на събитието:

Международен технически панаир 2019

Международният технически панаир е сред най-авторитетните делови форуми за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа. Той откроява параметрите и перспективите на Индустрия 4.0. чрез иновативните изделия, предлагани от водещи компании от цял свят.

            Най-голямата технологична среща на Балканите демонстрира тенденциите в над сто бранша на икономиката, като акцентира на най-авангардните направления - дигитализация, автоматизация, 3D,  виртуална действителност, комуникации. В рамките на проявата, която е най-мащабната среща на бизнеса в България,  са включени десет специализирани изложби:

 • АУТОСИТИ ПЛОВДИВ – за автомобилната индустрия
 • АКВАТЕХ -  за технология и управление на водите
 • АУТОТЕХ -  за транспорт и сервизно оборудване
 • ЕЛТЕХ -  за електроника и електротехника
 • ЕНЕКО -  за енергетика и екология
 • ИНФОТЕХ -  за информационни технологии
 •  МАШИНОСТРОЕНЕ
 • РОБОХАЙТЕХ -  за роботи и роботизирани системи
 • СТРОЙТЕХ -  за строителни материали, машини и технологии
 • ХИМИЯ –  за химическа промишленост
Начало: 23.09.2019 8:00
Край: 28.09.2019 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, България
Категория на събитието:

Международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлър Експо 2019“

„ТексТейлър Експо“  обединява компании, работещи по цялата верига на доставки  в текстилната и модната индустрия на Балканите. Изложението свързва изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност. Създава обща платформа за различни сектори със сходни маркетингови интереси.

             „ТексТейлър Експо“ се развива в четири направления:

 • Техктилна техника:  иновативни машини и съоръжения, 3D проектиращи технологии, програмни продукти, сервиз и резервни части
 • Материали и консумативи:  текстил, трикотаж, конци, етикети, аксесоари
 • Договаряне – облеклото като услуга:  производители на облекло без влагане на собствени материали и консумативи
 • Готов продукт – мода: модни колекции и готови продукти за договаряне

              Изложението е полезен форум за производители, подизпълнители,  търговци и потребители.

   

Начало: 07.11.2019 8:00
Край: 09.11.2019 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пловдив, България