Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Панаири

Категория на събитието:

Международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлър Експо 2019“

„ТексТейлър Експо“  обединява компании, работещи по цялата верига на доставки  в текстилната и модната индустрия на Балканите. Изложението свързва изкуството, образованието, науката и производството с цел създаване на собствени продукти и услуги с по-висока стойност. Създава обща платформа за различни сектори със сходни маркетингови интереси.

             „ТексТейлър Експо“ се развива в четири направления:

  • Техктилна техника:  иновативни машини и съоръжения, 3D проектиращи технологии, програмни продукти, сервиз и резервни части
  • Материали и консумативи:  текстил, трикотаж, конци, етикети, аксесоари
  • Договаряне – облеклото като услуга:  производители на облекло без влагане на собствени материали и консумативи
  • Готов продукт – мода: модни колекции и готови продукти за договаряне

                Изложението е полезен форум за производители, подизпълнители,  търговци и потребители.

     

Начало: 07.11.2019 8:00
Край: 09.11.2019 17:00
Място: Международен панаир Пловдив
Адрес:
, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 37, Пловдив, България