Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 10.10.2022 9:30
Край: 07.11.2022 15:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Уебинар по Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 11.10.2022 9:30
Край: 15.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл
Адрес:
София, България
Цена: 50 € без ДДС
Категория на събитието:
,

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 12.10.2022 9:30
Край: 09.11.2022 15:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
София, България
Категория на събитието:
,

Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 13.10.2022 9:30
Край: 10.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България
Категория на събитието:
,

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 17.10.2022 9:30
Край: 17.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България
Категория на събитието:
,

Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 19.10.2022 9:30
Край: 16.11.2022 15:00
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България
Категория на събитието:
,

Уебинар по Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 20.10.2022 9:30
Край: 24.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България
Категория на събитието:
,

Уебинар по Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 24.10.2022 9:30
Край: 23.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България
Категория на събитието:
,

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 25.10.2022 9:30
Край: 21.11.2022 15:30
Място: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
България