Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 20.10.2017 10:30
Край: 20.10.2017 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор.Използване на многовариантни справки.

Специализиран курс за етапите на приключване с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

  • Шаблон. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор
  • Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма
  • Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци
  • Преоценки на валутни сметки. Преоценки на вземания и задължения
  • Отчитане на ДДС,  различно от месеца на осчетоводяване на разхода
  • Анализ и Приключване на разходни (активни) сметки
  • Анализ и Приключване на приходни (пасивни) сметки
  • Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

Дати на провеждане: 23.10.2017 от 14:00 – 17:00 ч.

Период на провеждане от 23.10.2017 до 23.10.2017 с предварително записване.

Начало: 23.10.2017 14:00
Край: 23.10.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 24.10.2017 14:00
Край: 24.10.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 25.10.2017 9:30
Край: 25.10.2017 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България