Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 21.02.2018 9:30
Край: 21.02.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 22.02.2018 9:30
Край: 22.02.2018 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Сумирано отчитане на работното време с ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 23.02.2018 10:30
Край: 23.02.2018 13:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Интрастат с ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР”- практическо приложение.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 07.03.2018 8:00
Край: 07.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Отчитане и подръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР

Начало: 08.03.2018 8:00
Край: 08.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Гбенковски 21 , София, България
Категория на събитието:
,

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.03.2018 8:00
Край: 12.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 12.03.2018 8:00
Край: 12.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 13.03.2018 8:00
Край: 13.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми през текстов файл с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 15.03.2018 8:00
Край: 15.03.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 19.03.2018 8:00
Край: 19.03.2018 8:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България