Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 22.08.2017 8:00
Край: 22.08.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”

Начало: 23.08.2017 8:00
Край: 23.08.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Основен курс начинаещи ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР

Начало: 11.09.2017 8:00
Край: 11.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.ГлБенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.09.2017 8:00
Край: 18.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
Избери държава:
Категория на събитието:
,

Работа с дълготрайни активи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 18.09.2017 8:00
Край: 18.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Интрастат с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”- практическо приложение.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 19.09.2017 8:00
Край: 19.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковсдки 21, София, България
Категория на събитието:
,

Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 19.09.2017 8:00
Край: 19.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковскки 21, софия, България
Категория на събитието:
,

Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 20.09.2017 8:00
Край: 20.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 21.09.2017 8:00
Край: 21.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 21.09.2017 8:00
Край: 21.09.2017 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България