Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Счетоводство

Категория на събитието:
,

Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 23.04.2018 9:30
Край: 23.04.2018 16:30
Място: : Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Етапи на приключване с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Използване на многовариантни справки.

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 24.04.2018 9:30
Край: 24.04.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 24.04.2018 14:00
Край: 24.04.2018 17:00
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Балансови отчети.Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Начало: 25.04.2018 9:30
Край: 25.04.2018 12:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул Г. Бенковски 21, София, България
Категория на събитието:
,

Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Курсове за обучение по ПП “Бизнес Навигатор Заплати”

Начало: 26.04.2018 9:30
Край: 26.04.2018 16:30
Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, софия, България