Expo World

Целият свят в едно изложение

Предстоящи събития › Туризъм

Категория на събитието:

GO and Regiontours 2018

Изложение за професионалсти и широката публика

Начало: 18.01.2018 8:00
Край: 21.01.2018 17:00
Адрес:
Бърно, Избери държава: