Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове

Курсове с практическо обучение – ИСФУ Бизнес Навигатор и ПП Бизнес Навигатор Заплати м. април 2023 г. ПОКАНА

Курсове с практическо обучение – ИСФУ Бизнес Навигатор и ПП Бизнес Навигатор Заплати м. април 2023 г. ПОКАНА   Уважаеми дами и господа,  Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Ви предлага уебинари и присъствени курсове, организирани от Комерс Финанс […]

Курсове с практическо обучение – ИСФУ Бизнес Навигатор и ПП Бизнес Навигатор Заплати м. февруари 2023 г. ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,  Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Ви предлага уебинари и присъствени курсове, организирани от Комерс Финанс АД през месец февруари 2023 г.   Провеждат се присъствено в компютърната зала на Комерс Финанс АД , София, […]

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор    Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Специализиран уебинар за Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор. Курсът е с продължителност 6 […]

Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар по Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Специализиран уебинар за Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор. Курсът е с продължителност 6 учебни […]

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Специализиран уебинар за Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС […]

Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати

Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати    Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”   Уебинар Сумирано отчитане на работното време с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”.   Курсът е с продължителност 6 […]

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати    Курсове за обучение по ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – Заплати”   Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР- Заплати”.   Курсът е с продължителност 6 учебни […]

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Курсът е с продължителност […]

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

  Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Присъствен курс и  уебинари по основен курс за начинаещи за работа с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Курсът е с […]

Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар по Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор      Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”     Специализиран уебинар за Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  […]