Expo World

Целият свят в едно изложение

Инвестиции

Регионалните съвети за развитие с основна роля за разпределянето на европейското финансиране

Зам.-министър Николова: Повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е фокусът на интегрираните териториални инвестиции в следващите седем години