Expo World

Целият свят в едно изложение

Организатори на изложения, конгреси, панаири

Партнерс Експо

Партнерс експо“ ООД е фирма, специализирана в организиране на изложения и панаири и изграждане на изложбени площи.В изложбената програма на „Партнерс експо“ ООД са включени многобраншови и специализирани изложения, които отговарят на търсенето на пазара.   По време на всяко изложение […]