Expo World

Целият свят в едно изложение

Медицина

Нов щадящ метод сменя аортни клапи

С нов щадящ метод смениха аортни клапи
на 11 високорискови пациенти

Прилагането на трансфеморално имплантиране започна преди година в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив