Expo World

Целият свят в едно изложение

Министерството на туризма ще промотира Пловдив като Европейска столица на културата 2019

Градът на тепетата е сред най-предпочитаните културно-исторически дестинации на България

Министерството на туризма и Общинска фондация „Пловдив 2019“ сключиха рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество в подкрепа на домакинството на града за инициативата „Европейска столица на културата 2019 г.“. Фондацията организира и ръководи цялостно проекта, а министерството ще подпомага популяризирането му, акцентирайки на Пловдив и България като дестинация с хилядолетна история и разнообразни възможности за туризъм.

 Целта на двустранното партньорство е да повиши интереса към Пловдив като туристически маршрут и към реализацията на „Европейска столица на културата 2019“, което е с огромна международна и национална значимост. Министерството и общината обединяват усилията си за ефективен маркетинг при промотирането на България и Пловдив като атрактивни дестинации с богато културно-историческо наследство.

 По силата на това партньорство логото на Пловдив като европейска културна столица ще присъства в дизайна и оформлението на българските национални и информационни рекламни щандове на международни изложения, организирани от Министерството на туризма, които са специализирани за такъв тип туризъм или има интерес от съответния туристически пазар към тях.

 Рекламно-информационните материали, подготвяни от министерството, ще включват данни и визия за Пловдив като европейска столица на културата в тематични събития и изложения. Проектът ще присъства и при изготвянето на презентации за специализирани форуми, конгреси, експозиции и други прояви. Банери с препратки, линкове и информация ще фигурират и в социалните мрежи на министерството. Целта е да се оптимизират усилията на институциите, за да се гарантират най-добри резултати за българския туризъм.

 Пловдив е сред най-предпочитаните културно-исторически дестинации на България. За първите единадесет месеца на 2016 г. в местата за настаняване с минимум 10 легла в областта са пренощували общо над 447 хил. туристи, което е близо 11% ръст спрямо същия период на 2015 г., по данни на НСИ. За този интервал на миналата година реализираните нощувки са общо около 942 хил. (почти 8% повече), като при чуждите граждани ръстът е около 11%. Приходите от нощувки се изчисляват общо на над 40,4 млн. лв., т.е. ръст от близо 10%.