Expo World

Целият свят в едно изложение

ТОП продукти за март 2021

Ипотечен кредит, потребителски кредит, депозит

Март започна с промени по потребителски кредити и депозити. Ниска се запазва активността на банките при ипотечни кредити.

Месец март започна сходно на отминалия февруари. Банките са умерени, дори, ограничени в предприемането на нови корекции по своите продукти.

При депозитите се запазва вече установената тенденция към понижаващи се лихвени нива. По отношение на лихвите по кредитните продукти, ситуацията остава почти без промяна.

В началото на март все още липсват промени по ипотечни кредити, а при потребителските кредити корекциите са само при няколко банки. Приближавайки средата на март условията по ТОП продуктите на банките изглеждат така:

Ипотечен кредит

Кой е кредитът?

Ипотечен кредит за закупуване на жилищен имот или рефинансиране на кредит за закупуване на жилищен имот от друга банка

 

Лихвата по кредита е в размер на 2% за първите 18 месеца от срока на кредита и 2,30% за оставащия срок. Кредитът е предназначен за финансиране на имоти тип монолитно строителство. Максималното финансиране от страна на банката е 70% от стойността на имота. Максимален срок – 30 години.

Параметрите на този продукт са:

Недвижим имот на стойност 100 000 лв. Тип имот: Апартамент, тухла/ЕПК; Размер на кредита – 50 000 лв.; Срок на кредита – 15 години. Цел на кредита: Покупка на готов имот; Нетен доход на кредитополучателя: 900 лв.; Отговорност на кредитополучателя: Пълна

Колко струва кредитът?

Изчисленията показват следното:

 

ГПР: 2,78%
Месечна вноска: 322,39 лв. за първите 18 месеца, 328,78 лв. за останалия срок.
Общо изплатена сума: 61 065,74 лв.

Потребителски кредит

Кой е кредитът?

Промоционален потребителски кредит за клиенти с добър осигурителен доход, с превод на работна заплата

 

Договорената лихва по кредита е 4,30%. 60 000 лв. е максималната сума, която може да бъде одобрена по кредита, а минималната сума – 1 000 лв. Максимален срок – 10 години.

Параметрите

Размер на кредита – 40 000 лв.; Срок на кредита – 5 години; Нетен доход на кредитополучателя – 2 000 лв.

Колко струва кредитът?

Изчисленията показват следното:

 

ГПР: 4,53%
Месечна вноска: 742,09 лв.
Общо изплатена сума: 44 675,28 лв.

Депозит

Кой е депозитът?

Онлайн депозит

Депозитът е предназначен за физически лица. Минималната сума при откриване на депозита е 1 000 лв. Максималният размер на депозита може да е не повече от 500 хил. лв. Депозитът се открива за срок минимум 3 месеца и максимум 24 месеца. Депозитът е предназначен за нови клиенти на банката и може да бъде открит само онлайн, през сайта на банката.

Параметрите

Сума на депозита – 15 000 лв.; Срок на депозита – 3 месеца

Каква е доходността от депозита?

Изчисленията показват следното:

ЕГЛ (след 8% данък): 0,23%
Нетна сума на падеж: 15 008,63 лв.

Иван Стойков, Старши финансов анализатор във финансовия портал MoitePari.bg