Expo World

Целият свят в едно изложение

Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор ERP/CRM/HR

С възможности, които няма кой да ви предложи!

Бизнес Навигатор включва пълна интегрирана система, основана на модерни подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмата. Отговаря на европейските стандарти за гъвкава многонационална, многовалутна, многофирмена и многоезична работа. Позволява самостоятелна обработка на отделни фирми, а също така и и консолидиране на отчети на фирми с клонове и търговски представителства.

Версии:

  • Еднофирмена
  • Многофирмена за неограничен брой фирми
  • Еднопотребителска за един компютър
  • Мрежова с файлов достъп с 2, 5 или 10 потребителя
  • Клиент-минисървър версия до 5 РМ с база данни Pervasive.SQL Workgroup
  • Клиент-сървър версии с база данниSQL от 6 до неограничен брой потребители.

Главното предимство на Бизнес Навигатор е пълната автоматизация на дейността на фирмата посредством единна интегрирана система, без модули. С еднократно въвеждане на първичния документ информацията постъпва направо за счетоводно отчитане посредством документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране.

Автоматичните операции работят на принципа “Включи и забрави” и спестяват 90% от ръчната работа.

С възможности, които няма кой да ви предложи!

    Бизнес Навигатор CRM – Връзки с клиенти

БИЗНЕС НАВИГАТОР CRM – ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ автоматизира процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Разработените функции са необходими на всяка фирма за индивидуалното обслужване на всеки един клиент и създаване на добри взаимоотношения с клиентите. Целта на внедряването на продукта е съществено увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.

БИЗНЕС НАВИГАТОР CRM – ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ е напълно интегриран в ERP-системата, като използва единна база данни и единни функции за редактиране на таблиците.

     Бизнес Навигатор Заплати (HR, Payroll)

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Удовлетворява изискванията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Обработва различни категории осигурени лица и видове договори с подаване на данни за НАП и НОИ – щатни служители на трудов договор, вкл. сделна система, втори и допълнителен трудов договор, лица на граждански договор, хонорари, хонорарни сметки, лица по договор за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.

Поддържа пълно и непълно работно време, сумирано работно време, индивидуални и колективни графици. Автоматично отчита трудовия стаж. Следи отпуските и прави провизиране. Обработва договори, заповеди и документи с редактор и готови шаблони според нормативната база.

Включва безкасово разплащане със служителите и генериране на файл за обслужващата фирмата банка.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е разработена като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.

Демонстрациите на всички продукти от серията Бизнес Навигатор са безплатни. Поддръжката е осигурена в цялата страна. Безплатна демонстрационна версия в Интернет.

Адрес:  1000 София, ул. Георги Бенковски 21

Tел.: 02 981 7226; 02 986 1232; 02 981 7722;

GSM: 0879 605 245; 0879 605 246;

www.cfinance.bg

Е-mail:biznav@cfinance.bg

Канали за видео-уроци в YouTube

Business Navigator ERP Software – YouTube

Business Navigator Payroll Software – YouTube

Страница във Facebook:

Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление (facebook.com)