Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Електронни фактури

Тема: Електронни фактури

Всяка изходяща фактура, въведена в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP, може да бъде експортирана като електронна фактура. В урока се обясняват необходимите настройки за успешното генериране на електронни фактури.

В Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP има вграден дизайнер на електронни фактури, с който могат да се дефинират различни режими на екпортиране според изискванията на приемащия софтуер. По подразбиране е включен разработения от нашия екип режим за подаване на електронни фактури към системата efaktura на Банк Сервиз.

Превръщането на един документ в електронна фактура става лесно. След като въведете документа, посочeте специалната икона за създаване на еФактура. Документът се преобразува във файл и се записва в папката с данни на програмата.

По-нататък в урока се отваря .XML файла на една електронна фактура и се обясняват редовете по нея. Те са създадени по спецификация на софтуера, приемащ тези файлове на електронни фактури.

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор

 

Youtube: Бизнес Навигатор ИСФУ – Електронни фактури

 

Още по темата:

Business Navigator ERP Software Youtube Channel