Expo World

Целият свят в едно изложение

Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор ERP&CRM, Payroll&HR

Видео-уроци на тема: Дизайнери

Урок 1. Дизайнер на документи

Този урок запознава потребителя с вградения дизайнер на документи в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP. Всички документите в програмата могат да се отпечатват стандартно, или чрез специален печат по форма и образец на потребителя.

Обяснява се екранната форма за работа с дизайнера на документи.

Първоначално се зареждат всички формуляри, които идват по подразбиране с инсталиране на Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP. Списъкът с формуляри е разделен на две части: едноредови и многоредови документи.

Показва се нагледно как се работи с дизайнера на документи, как се добавя нов документи, а също и как се правят промени към вече създаден формуляр.

Обяснява се структурата в един такъв документ:

– Секция на документа;

– Тяло на документа;

– Резултати на документа;

– Сортировки в документа;

и др., и как се работи с тях.

Урокът запознава и с речника с данни, с формулите, които се използват в конкретен формуляр, както и със стандартните оператори и функции, с които се обработват променливите от базата данни.

Крайният резултат е нов формуляр за отпечатване на документ.

Видео-уроците на интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор ERP&CRM, Payroll&HR са публикувани на страницата на Комерс Финанс АД в Интернет на адрес:

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор (cfinance.bg)

 

YouTube Урок 1. Дизайнер на документи

Още по темата:

Списъци за изпълнение:

YouTube Бизнес Навигатор ИСФУ – Дизайнери

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP уроци: Дизайнери

Този списък за изпълнение съдържа следните 2 (два) видео-уроци:

  1. Дизайнер на документи

2.Дизайнер на отчети