Expo World

Целият свят в едно изложение

Северна Македония на пето място в света по ръст на чуждестранни туристи

Председателят на туристическата камара Аркан Керим е водещ експерт на Балканите

Северна Македония отчита огромен ръст в туризма, като миналата година достигна  пето място в света като дестинация с най-голям ръст на чуждестранни туристи.  Това посочва Туристическо-хотелиерската камара на югозападната ни съседка, която ще получи заслужено признание тази вечер в столичния хотел Премиер, където ще бъдат връчени осмите награди за Балканската туристическа индустрия.

Тази година в периода януари – септември 2022 г. спрямо същия период на предходната година броят на туристите се е увеличил с 37.0%, а именно: местните туристи са се увеличили с 4.3%, а чуждестранните – с 88.2%, което са отлични резултати и мотивация за повече работа в напреднал период.
Камарата за туризъм и хотелиерство като независимо юридическо лице е създадена през 2008 г. под шапката на Съюза на търговските камари, който е най-голямата бизнес мрежа в Република Северна Македония. Камарата е самостоятелна, независима, неправителствена организация с нестопанска цел, чиято мисия е постоянно да повишава конкурентоспособността на компаниите-членки на Камарата, да подобрява македонската бизнес среда и да дава възможност за по-бърз и лесен достъп на своите членове до глобален пазар. TUK се формира поради необходимостта от свързване на различните субекти от сектора, който е един от двигателите на родната икономика и има най-голям потенциал за бързо развитие.

През последните 14 години организацията се утвърди като най-влиятелната камара, която координира и артикулира потребностите на компаниите своевременно и целенасочено. Дейността на Камарата е насочена към развитието и популяризирането на туристическия сектор, развитието на новите тенденции в сектора на хотелиерството, както и защитата на интересите на бизнес субектите от този сектор,  представяме туристическата икономика във всички утвърдени в света панаири и в партньорство с институциите се застъпваме за всички членове да имат достъп до ликвидни средства за растеж на компаниите и за разширяване на обхвата на дейност.
В предстоящия период предстои реорганизация на Камарата за туризъм и хотелиерство в пет отделни сектора, които функционират в рамките на Камарата –  ресторантьорство, транспорт, туристически агенции, хотелиерство и обучение на кадри за туризма, както и създаване на регионални представители в няколко града на страната, за да има балансиран подход както по дейности, така и по територия.
Президент на туристическата камара е един от водещите експерти в туризма на Балканите – хотелиерът Аркан Керим, сочен за основен фактор в развитието на туризма в съседна Северна Македония.