Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове с практическо обучение – ИСФУ Бизнес Навигатор и ПП Бизнес Навигатор Заплати м. март 2023 г. ПОКАНА

    Уважаеми дами и господа,  Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Ви предлага уебинари и присъствени курсове, организирани от Комерс Финанс АД през месец февруари 2023 г.   Провеждат се присъствено в компютърната зала на Комерс Финанс АД […]

 

 

Уважаеми дами и господа,  Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Ви предлага уебинари и присъствени курсове, организирани от Комерс Финанс АД през месец февруари 2023 г.

 

Провеждат се присъствено в компютърната зала на Комерс Финанс АД ,

София, ул. Г. Бенковски 21 и като уебинари  с платформата Team Viewer Meeting

 

ИСФУ Бизнес Навигатор

 1. Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

20.03.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
  28.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
  23.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат
  27.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор
  16.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

21.03.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ПП Бизнес Навигатор Заплати

 1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

22.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар

 

 1. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати.
  15.03.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Уебинари с платформата Team Viewer Meeting

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.

Ще Ви изпратим и цялата практическа програма и допълнителна информация за уебинара.

 

Участниците трябва да имат стабилна връзка с интернет.

Желателно е достъпът да става през компютър, на който да са инсталирани камера и микрофон за участие в дискусиите и задаване на въпроси към лектора по време на обучението.

 

След уебинара се издава сертификат на база на предаден и решен пример със задачи!

 

Уебинарите се провеждат в обявените дати и часове и не се записват.

 

Присъствените курсове се провеждат в компютърната зала на Комерс финанс АД, с индивидуално работно място и компютър за всеки участник.

 

Местата са ограничени до 10 участници за присъствените курсове и до 30 участници за уебинарите.

 

За повече информация и записване:

http://www.cfinance.bg/Kursove.html

GSM: 0879-605 248;

тел.: 02 986 77 22; 02 986 12 34

 

Изпратете Вашата заявка и на е-mail:

kurs@cfinance.bg

 

Цена за курс 6 учебни часа е 50 € (без ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.