Expo World

Целият свят в едно изложение

Антон Шиков, мениджър на „ОПКО Сис“ ООД

Качеството е гаранцията за доверието на фирмите

За втора поредна година в Интер Експо Център – София, от 6 до 8 март, ще се проведе Международна специализирана изложба Intronika 2013.

 

Г-н Шиков, фирма „ОПКО Сис“ ООД  е сред участниците в Intronika 2013. Какво Ви мотивира да се включите?

 

Ние сме екип от специалисти с дългогодишен опит в автоматизацията на различни производствени процеси, който е намерил отражение в завършените продукти, които предлагаме на нашите клиенти. Именно наличието на такива продукти, чийто качества са доказани от успешните им внедрявания в различни предприятия и желанието ни да им търсим по-широка пазарна реализация е нашия мотив за участие във форума.

 

С какво ще привлечете вниманието на специалистите и по-широката аудитория на предстоящото издание?

 

С предимствата на два наши продукта:

–  NC Organizer – система, която, стъпвайки на съвременните  комуникационни технологии, позволява по-високо ниво на организация на изпълнение на операции от машини с цифрово управление.

–  Anukis 2.0 – система за автоматизация на технологичните процеси, която съчетава възможностите на големите и скъпи системи от този клас с ценовата достъпност на масовите програмируеми контролери и персоналните компютри.

 

Какво е по-ценното за вас от участието в едно изложение – преките търговски резултати или дългосрочния имидж?

 

И двете.

 

 Какви са  Вашите очаквания от участието на „ОПКО Сис“ ООД на  Intronika  2013?

 

Да събудим интерес към нашите продукти в широк кръг потенциални клиенти и да разширим пазарното си присъствие.

Фирма „ОПКО Сис“ ООД, гр. Ямбол, е създадена в началото на месец февруари 2012 г. Тя се явява наследник на звеното за автоматизация на техническите процеси на „СЕМБА“ АД, което през периода 2000-2011 г се занимаваше основно с изграждане на системи за автоматизация в „ХЕС“ АД, гр. Ямбол. Създаването на новата фирма е израз на желанието натрупаният от екипа опит и създадените продукти да намерят по-широка пазарна реализация.

Фирма “ОПКО Сис” ООД има за цел да предостави възможност на предприятия от всякакъв размер да автоматизират управлението на техничесаките си процеси чрез използването на съвременни средства. Системите, които ние изграждаме, представляват PLC+PC-базирани решения, покриващи напълно нуждите на клиента.

              Екипът на “ОПКО Сис” ООД има богат, дългогодишен опит в:

  • aвтоматизиране на отделни производствени възли;
  • изграждане на системи за управление на сложни производствени линии;
  • изграждане на големи системи, обхващащи управлението на много процеси, разпръснати на територията на цялото предприятие;
  • изграждане на системи за енергиен мениджмънт на предприятието;
  • интегриране на CNC машини с различни модели системи за управление в единна DNC система, водещо до ново качество в организацията на съхранение и използване на NC програми в предприятието;

В нашите системи за управление е заложена естествената йерархия – от базисната обработка на сигналите от и към индустриалното поле, през автоматичното регулиране и програмно-логическо управление, до тоталното управление, базирано на съвременна клиент-сървър архитектура с единна база от данни.

Най-значимите проекти, реализирани от екипа на „ОПКО Сис“ ООД са:

1.                      Автоматизиране на инсталация за нанасяне на галванични покрития

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2001/2002

2.                      Автоматизиране на участък за термични обработки

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2002/2003

3.                      Автоматизиране на участък от специализирани машини за металообработка

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2003

4.                      Автоматизиране на монтажно-изпитващ участък за хидравлични цилиндри

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2004/2005

5.                      Автоматизиране на линия за рафиниране на слънчогледово олио

„Папас Олио“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2006

6.                      Изграждане на цялостна DNC система, базирана на продукт NC Organizer

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2007

7.                      Изграждане на цялостна DNC система, базирана на продукт NC Organizer

„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол,

 година на реализация – 2007

 

8.                      Автоматизиране на газово-лъчева отоплителна система на производствени площи

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2007

9.                      Автоматизиране на участък за боядисване на цилиндри

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, години на реализация – 2006/2008/2012

10.                  Автоматизиране на участък за химико-термични обработки

„ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2008/2009

11.                  Автоматизиране на резачен участък

“ХЕС“ АД, гр. Ямбол, година на реализация – 2011

12.                  Изграждане на цялостна DNC система, базирана на продукт NC Organizer и безжична връзка между CNC машини и PC

„М+С Хидравлик“, гр. Казанлък, година на реализация – 2012

13.                  Автоматизиране на газово отоплителна и осветителна система на производствена площ

„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол,

 година на реализация – 2012

14.                  Автоматизиране на система за мониторинг на електропотребление на производствена площ

„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол,

година на реализация – 2012

15.                  Изграждане на цялостна DNC система, базирана на продукт NC Organizer и безжична връзка между CNC машини и PC

„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол,

година на реализация – 2012

 

Бъдещите ни намерения са:

–  създаване на универсален и достъпен продукт за следене на енергопотреблението в промишлените предприятия.

–  създаване на системи за сградна автоматизация.

–  усъвършенстване на нашите продукти и системите, които изграждаме на тяхна основа, прилагайки най-новите постижения в бранша.

 

КОНТАКТИ:

„ОПКО Сис“ ООД

Адрес за кореспонденция:  гр. Ямбол, ул. „Анка Александрова“ 15, вх. А, ап. 10

Адрес на офис: гр. Ямбол , „Александър Стамболийски“ 30, офис 10-4

Телефон – офис:  +359 46  983 870  / +359 88 237 31  21

Телефон – мобилен:  +359 887 810 233

Уеб адрес: www.opcosys.com

Е-мейл: office@opcosys.com