Expo World

Целият свят в едно изложение

Румен Атанасов, председател на УС на Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ)

Имаме постижения в индустриалната електроника, национално ноу-хау, потенциал от специалисти

 

За втора поредна година от 6 до 8 март в Интер Експо Център – София, ще се проведе Международна специализирана изложба Intronika 2013 за промишлена електроника.

 

Г-н Атанасов, Вашата организация отново подкрепя изложба Intronika. Какво Ви мотивира да се включите?

 

Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) има като постоянна своя задача да насърчава и да подпомага фирмите от сектора да участвуват в изложения и панаири, където да покажат своите технологични възможности, своите нови продукти, да се сравнят с конкурентите. Българската електротехническа промишленост има постижения в индустриалната електроника, има национално ноу-хау, има създаден потенциал от специалисти.

 

Защо, според Вас, българският изложбен пазар има нужда от подобно изложение?

 Както вече казах, индустриалната електротехника и индустриалната електроника, въпреки че в България се намират на много добро конкурентно ниво, не се ползват с внимание от страна на политиците и широката общественост. Именно затова изложението Intronika е една необходима и много добра възможност за фирмите да покажат своите нови разработки и да тестват пазара, да привлекат интереса на потенциалните си професионални клиенти.

Българската индустрия има ограничени ресурси, поради което трябва да се фокусира в определени продуктови ниши. Професионалната електротехника и електроника имат традиции у нас и редица продукти имат създаден имидж на глобалния пазар – електрозадвижвания, електронни модули за управление, мехатронни системи, измерване и комуникация, ръчни електроинструменти, фискални устройства и др. Продуктите от тези ниши имат нужда от професионално специализирано изложение.

 Какви са  Вашите очаквания за  Intronika  2013?

Разчитам да се увеличава привлекателността на това специализирано изложение, което като че ли няма аналог у нас и има всички възможности да се развие много бързо. Задължителна са амбициите това изложение да се наложи като важно събитие не само за България, а и за целия Балкански регион. Само по този начин то ще стане полезно и привлекателно за участниците и посетителите.

Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел. Броят на членовете съществено нарасна през последната година и днес повече от 150 фирми от електротехническата индустрия в България доброволно членуват в АСОЦИАЦИЯТА . Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души.
Електротехническата индустрия в България е представена най-съществено в следните продуктови групи:

 

  • Kабели и проводници;
  • Eнергийно електрооборудване високо, средно и ниско напрежение;
  • Електромотори, асинхронни, постояннотокови и специални;
  • Акумулатори;
  • Ръчни електроинструменти;
  • Осветителни елементи и тела;
  • Контактни елементи, апаратура ниско напрежение, инсталационна апаратура;
  • Индустриална електроника;
  • Електродомакински уреди;

 

Какво е по-ценното за фирмите от участието в едно изложение – преките търговски резултати или дългосрочния имидж? Каква е ползата за асоциацията ?

 

Всяка фирма задължително отчита преките търговски резултати от участие в дадено изложение и ефективността от направените разходи. След такова участие се извършват нормалните процедури: анализиране на посещенията и контактите, кореспонденция с посетителите на щанда, продължаване на диалога с клиентите и възложителите.

Не вярвам да има фирма, която да разчита на задължително незабавно възвръщане на разходите (които не са само финансови). Участието има и много по-важен имиджов ефект, особено за българските фирми, които имат нужда от реклама и представяне на международните пазари.

БАСЕЛ е организация на фирмите от сектора и в този смисъл е обслужващо звено за бизнеса. БАСЕЛ не очаква полза за себе си, а очаква полза за фирмите, за индустрията. Ако има такава, това ще е добре за всички. А БАСЕЛ участва редовно на изложения, за да привлече вниманието на фирмите, да им покаже, че това е интересен и заслужаващ внимание форум.

 

 

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Тел: +359 (0) 2 963 35 32

Факс: +359 (0) 2 963 07 27

bcee@bcee-bg.org

www.bcee-bg.org