Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Събитие:
Уебинар по Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
20.06.2024 9:30
Край:
20.06.2024 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Специализиран уебинар за Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор. Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор

ТЕМА 2: Експорт – импорт на балансови отчети

ТЕМА 3: Структура на балансов отчет – генератора на отчети

ТЕМА 4: Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 – Нетекущи ДА

ТЕМА 5: Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения

ТЕМА 6: Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на Отчет за приходи и разходи. Справки за сравнение

ТЕМА 7: Настройка на балансов отчет – Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка

ТЕМА 8: Настройка на балансов отчет – Паричен поток

ТЕМА 9: Настройка на балансов отчет – Собствен капитал

ТЕМА 10: Създаване на нов балансов отчет – отчет за разходите

ТЕМА 11: Системни функции – деактивиране на период, архивиране

ТЕМА 12: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

 

Дати на провеждане:

20.06.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 20.06.2024 до 20.06.2024 с предварително записване.