Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Уебинар по Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
25.06.2024 9:30
Край:
25.06.2024 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Специализиран уебинар за Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

 

Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор.

ТЕМА 2: Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.

ТЕМА 3: Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.

ТЕМА 4: Анализ и приключване на разходни (активни) сметки.

ТЕМА 5: Анализ и приключване на приходни (пасивни) сметки.

ТЕМА 6: Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

ТЕМА 7: Балансови отчети – структура, експорт-импорт, генериране.

ТЕМА 8: Създаване на нова фирма по модел на съществуваща, настройки.

ТЕМА 9: Прехвърляне на салда в нова фирма

ТЕМА 10: Системни функции – деактивиране на период, архивиране.

ТЕМА 11: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

 

Дати на провеждане:

25.06.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 25.06.2024 до 25.06.2024 с предварително записване.