Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Уебинар по Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
23.04.2024 9:30
Край:
23.04.2024 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Специализиран уебинар за Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

 

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

Последователно се разглеждат следните теми:

 

Тема 1: Отчитане на предприятие с производствена дейност ИСФУ Бизнес Навигатор. Шаблон “Производствено предприятие”

 

Тема 2: Настройки на номенклатурни дефиниции, мерни единици, аналитичности във фирма с производственa дейност – “ПРОИЗВОДСТВО спец.курс”

 

Тема 3: Дефиниране на сметки за отчитане на производственa дейност

 

Тема 4: Настройка на типове документи за работа във фирма с производствена дейност

 

Тема 5: Изчисляване на фактическа себестойност без предварителна (планова) калкулация. Справки

 

Тема 6: Планова калкулация на себестойност – дефиниране на партиди за разходи, задаване на калкулационни норми

 

Тема 7: Планова калкулация на себестойност – заприхождаване на продукция. Справки

 

Тема 8: Разлика между плановия и фактическия размер на разходите за производство. Себестойност. Справки

 

Тема 9: Автоматично разпределение на общи разходи – по видове произведена продукция на база на проценти. Справки

 

Тема 10: Партиди по сметките за производство. Полуфабрикати

 

Тема 11: Настройка на състава на изделията чрез продуктово дърво

 

Тема 12: Изчисляване на планова себестойност по метода на продуктовото дърво – автоматично изписване на материалите и заприхождаване на произведените продукция и полуфабрикати. Справки

 

Тема 13: Автоматична корекция на разходи при себестойност. Справки

 

Тема 14: Автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия при себестойност. Справки

 

Тема 15: Приключване на разходни сметки

 

Тема 16: Продажба и изписване на произведената продукция

 

Тема 17: Отчети при работа с калкулация на себестойност

 

Тема 18: Специални указания и схема на работа  при калкулация на себестойност

 

Тема 19: Въпроси и отговори

Дати на провеждане:

 

23.04.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Период на провеждане: 23.04.2024 до 23.04.2024 с предварително записване.

Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.