Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Уебинар по Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат
Начало:
29.05.2023 9:30
Край:
29.05.2023 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
Избери държава:

Специализиран уебинар за Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат. Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.
Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting
Последователно се разглеждат следните теми:

ТЕМА 1: Фирмени данни за отчитане на ДДС

ТЕМА 2: Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС

ТЕМА 3: Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС

ТЕМА 4: Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия

ТЕМА 5: Документи с различна данъчна основа. Обработка на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит

ТЕМА 6: Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента

ТЕМА 7: Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

ТЕМА 8: Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина

ТЕМА 9: Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети

ТЕМА 10: Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС

ТЕМА 11: Обратно начисляване на ДДС

ТЕМА 12: Режим на касова отчетност по ДДС

ТЕМА 13: Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС

ТЕМА 14: Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС – Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали

ТЕМА 15:Отчитане на Интрастат – настройка на фирмени данни

ТЕМА 16: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура

ТЕМА 17: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – допълнителни мерни единици

ТЕМА 18: Tипове документи, параметри в документите за отчитане на Интрастат

ТЕМА 19: Данни на контрагентите за отчитане по Интрастат, общи данни – страни

ТЕМА 20: Въвеждане на входящи документи за Интрастат

ТЕМА 21: Въвеждане на изходящи документи за Интрастат

ТЕМА 22: Данни за Интрастат в документи и поддокументи

ТЕМА 23: Генериране на отчети по Интрастат. Коригираща декларация. Запис на файлове. Експорт на транзакциите

ТЕМА 24: Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

Дати на провеждане:

29.05.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Период на провеждане: 29.05.2023 до 29.05.2023 с предварително записване.

Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.