Expo World

Целият свят в едно изложение

Уебинар по Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

« Назад към събитията
Събитие:
Уебинар по Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор
Начало:
17.06.2024 9:30
Край:
17.06.2024 15:30
Цена:
50 € без ДДС
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32;
kurs@cfinance.bg
Място:
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.
Адрес:
София, България

Курсове за обучение по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Специализиран уебинар за Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа – от 09.30 – 15.30 ч. с 1 час обедна почивка
Цената на всеки курс е 50 € без ДДС.

Он-лайн практическо обучение с платформата Team Viewer Meeting

 

Последователно се разглеждат следните теми:

 

ТЕМА 1:  Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки

 

ТЕМА 2:  Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки

 

ТЕМА 3:  Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране

 

ТЕМА 4: Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали

 

ТЕМА 5:  Автоматично изписване на стоки

 

ТЕМА 6:  Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости

 

ТЕМА 7:  Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки

 

ТЕМА 8:  Въвеждане на фактури с отстъпки

 

ТЕМА 9:  Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки

 

ТЕМА 10: Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране

 

ТЕМА 11:  Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите

 

ТЕМА 12:  Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия

 

ТЕМА 13:  Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри.

 

ТЕМА 14:  Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една

сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи

 

ТЕМА 15:  Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи.

 

ТЕМА 16:    Търговски център – сметки, категория артикули.

Настройки в типа документ. Резервиране на количества

 

ТЕМА 17:    Оферти и поръчки – попълване, потвърждаване, отпечатване

 

ТЕМА 18:    Автоматично изписване по фактура от търговски център

 

ТЕМА 19:    Отчети по търговски центрове – Чакащи поръчки

 

ТЕМА 20:    Отчети по търговски центрове – Наличности по търговски центрове, Наличности на артикули по търговски центрове

 

ТЕМА 21:    Оферти и поръчки без използване на търговски център. Работа с групи от документи

 

ТЕМА 22:    Заявки към доставчици. Типове заявки. Режими на номериране. Въвеждане на заявки, подаване на заявки – отпечатване

 

ТЕМА 23:    Създаване на заявка на база поръчка от клиент

 

ТЕМА 24:    Създаване на фактура от доставчик на база заявка

 

ТЕМА 25:    Автоматично плащане по фактури – схеми на плащане. Частично погасяване на задължение или вземане. Обединяване на няколко ОП

 

ТЕМА 26:    Чистене на отворена позиция. Отчети, следене на разплащанията, активни, история

 

ТЕМА 27:    Помощна информация – въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.

Дати на провеждане:

17.06.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Период на провеждане: 17.06.2024 до 17.06.2024 с предварително записване.

 

Място на провеждане: Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.