Expo World

Целият свят в едно изложение

Банки

Световната банка ще предостави консултантска подкрепа за изпълнение на интегрираните регионални инвестиции в страната

Световната банка ще предостави консултантска подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез споделяне на най-добри световни практики и идеи за интегрирани регионални инвестиции. Споразумение за това бе подписано днес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков […]