Expo World

Целият свят в едно изложение

Финанси

Колко можем да спестим при предсрочно погасяване на кредита

Дали да погасим предсрочно част от кредита си или да инвестираме сумата, с която разполагаме е често срещан въпрос. За да бъде отговорено на него обаче се налага да бъдат направени конкретни калкулации каква икономия ще се реализира, използвайки трите […]

89 проекта се състезават за близо 92 млн. евро от Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027

89 проекта са подадени по първата покана за набиране на предложения по Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Те ще състезават за финансиране в размер на 91,7 млн. евро. Това стана ясно по време на 3-тото заседание на Комитета за наблюдение […]