Expo World

Целият свят в едно изложение

Как да се подготвим за GDPR ?

Какво е необходимо да знаем и как да се подготвим, за да отговаряме на изискванията на европейския регламент

На 30 март 2018 от 9.00 ч. в Конгресен център „Глобус“ ще бъде проведена конференцията за запознаване с изискванията на общия регламент за защита на личните данни – GDPR. Организатор на събитието е софтуерната компания Inteleksys, а лекторите, които ще вземат участие в представянето на най-важните правила и условия на регламента, са Павел Хрисков, управител на Интелексис ООД, и адвокат Цветелина Маринова адвокат и управляващ съдружник в адвокатско дружество „Дончев, Замфирова, Маринова“.

Програмата на събитието започва в 9.00 ч., като след регистрация на участниците Цветелина Маринова ще запознае гостите с основните правила на регламента. След кратка почивка предстои представяне на процеса за привеждане на политиката в дадена компания в съответствие с регламента, както и на най-ефективните иновации и софтуерни решения в изпълнението на GDPR изискванията от Павел  Хрисков. Теми като обхват на регламента, системи за защита на личните данни, подготовка на персонала и длъжностни лица, както и разликата във въвеждането на GDPR в политиката на малки и по-големи компании ще бъдат основен предмет на презентиращите.

В специална дискусия адв. Цветелина Маринова ще представи различните видове санкции при неспазването правилата на регламента, както и повече информация дали те зависят от естеството на работа и вида на дружеството/компанията. „Размерът на санкциите се определя не от мащаба на компанията/предприятието, а от това коя разпоредба на Регламента е нарушена и тежестта на самото нарушение. Регламентът предлага някои примерни решения и инструменти, чието въвеждане в системата на дадено предприятие/компания ще спомогне спазването на разпоредбите му.“ споделя адв. Цветана Маринова. Адвокат Маринова изготвя различни становища и проекти в сферата на личните данни за редица клиенти на дружеството, предоставя обучение и практически консултации във връзка с новите правни положения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Регулацията предоставя на бизнеса сигурност и спокойствие на неговите клиенти. 80% от компаниите в България не са готови и това са най-вече малките и средните предприятия.Въпреки че всичко изглежда много страшно, голяма част от българския бизнес може сравнително лесно да премине в изрядност, защото не всичко изисква пълна технологична автоматизация. Регламентът е предоставил много сериозни възможности за решения, които да са не единствено IT, но и ръчни, както и достъпни“, споделя още Павел Хрисков.

General Data Protection Regulation (GDPR) е една от най-важните тенденции и задължителен регламент в определянето на новите фирмени политики през 2018 година. За да бъдат в съответствие с новия европейски норматив, за компаниите е важно в подготовката да е планирано както участието на висшето ръководство на организацията, така и формирането на екип и план за действие. Всички стъпки и етапи по въвеждането на регламента ще бъдат представени на 30 март в Конгресен център „Глобус“ от 9.00 ч.

Регистрация можете да направите тук: http://gdpr.inteleksys.eu/

 

Интелексис ООД  e консултантска компания в сферата на бизнес технологиите, фокусирана в предоставянето на възможно най-добрите технологични решения за нуждите на клиентите си. Екипът се състои от специалисти в различни области, търсещи нови предизвикателства.

Адвокатско дружество „Дончев, Замфирова, Маринова“ е правна кантора, която предоставя съдействие на клиентите си в областта на търговското и дружественото право, инвестиции и строителство, договори  и обединения с международни  партньори, правен статут на чужденци и защита на основни права на човека.