Expo World

Целият свят в едно изложение

Ден на дарителя в музей Земята и хората

Експозицията е достъпна всеки ден от 10.00 до 18.00 часа.

На 19 юни 1987 год. под звуците на  “Върви народе възродени Националният музей “Земята и хора” отвори врати за първите си посетители и ежегодно на тази  дата чества своя Ден на дарителя.

Традиционно на 19 юни Националният музей “Земята и хората” представя в експозиция новите попълнения във фондовете и се връчват благодарствени свидетелства на дарители, спомоществователи и доброволци на музея. За съжаление тази година няма да бъде проведено тържество. Независимо от това екипът на музея изготви експозиция с най-атрактивните попълненията за изтеклата година.

Дарителите на минерали за музея към юни 2021 год. са 1031 броя. В регистъра на дарителите през последната година са вписани 21 нови имена.

В Изложба „Нови постъпления” са  представени дарения на минерали и суровини, а също така и експонати от теренни изследвания на специалистите на музея. Особен интерес представлява гигантска по размери гипсова „Пустинна роза“, дарена от Александър Амзин по повод музейния празник.

В отделна витрина са експонирани дарените от Проф. Христо Пимпирев, Стефан Велев, Ралица Събева, Дочо Дочев – членове на Български антарктически институт. Това са късчета от неживата природа на Антарктида, които са предмет на научните изследвания на дарителите. Особено място в експозицията заема образец от далечния континент, донесен от проф. Христо Пимпирев при неговата първа експедиция сезон 1987/88 година.

Акцент във витрина „Минерали на България“ са смарагди от района на с. Югово, предоставени на музея от Милан Ичев, откривател на второто находище на този скъпоценен минерал в България.

Раздел „Материали“ получи от Института по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“ към БАН проби, свързани с разработки на синтетични зеолита, получени от въглищни пепели и пепел от оризови люспи. Дарението е разработка на д-р Борислав Барбов.

По повод Деня на Дарителя в Раздел Минерали на България бе експонирана нова тема „Минерали от находище Чала“ с дарения от проф. Ангел Кунов, доц. Владислав Костов, Георги Георгиев, Ст. Халачев, Ш. Сираков, Ив. Иванов, Пл. Кехайов, Л. Димитрова.