Expo World

Целият свят в едно изложение

Министър Балтова участва в годишния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм

Тази година Българския съюз по балнеология и СПА туризъм отбелязва и своята 15 годишнина

Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова участва в Осмия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Тази година основната му тема е „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Мястото на здравния туризъм в него“ и се осъществява под патронажа на Министъра на туризма на България и в партньорство с Община Разлог и Европейската СПА Асоциация. Пред участниците във форума министърът представи актуални данни за развитието на СПА туризма у нас, както и предприетите стъпки за включването на отрасъла в Националния план за възстановяване.

По данни на ЕСТИ от януари до август 2021 г. пренощувалите български туристи в 13 избрани общини, които са водещи дестинации за балнео и СПА туризъм, са над 649 хил., информира министър Балтова. И допълни, че чуждестранните гости за същия период са повече от 26 хил. Тя посочи още, че водещите направления за пътувания се запазват, като това са Велинград, Хисаря, Разлог, Сандански, Троян и други. Водещи чуждестранни пазари общо за 13-те избрани общини са Румъния, Р.С. Македония, Израел, Германия, Русия, Франция и Украйна.

Министърът информира още, че на базата на анализ на ситуацията в сектор „Туризъм“ и взаимообвързаността му с останалите сектори на българската  икономика бяха очертани най-важните предизвикателства, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на туризма участва е заседанията на работната група за изготвяне на плана, беше предложено включването на туристическите предприятия като бенефициенти във фонда за енергийна ефективност и изпратена апликационна форма с искане този компонент да бъде допълнен конкретно със сгради в сектор туризъм, заяви министър Балтова.

В настоящата версия на Националния план туризмът е включен в Инвестиция 1, която е насочена към енергийна ефективност в сграден фонд, където вторият и третият компонент предвиждат мерки за финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, обясни министърът. Тя съобщи, че туризмът се припознава и в рамките на Инвестиция 9 за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници.

Също така, туризмът е посочен в Програмата за развитие на регионите, чрез която ще се подкрепя изпълнението на инфраструктурни мерки, насочени към подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, професионалното обучение, културата, спорта, туризма, устойчивата градска мобилност и други, каза министър Балтова.

Тази година Българския съюз по балнеология и СПА туризъм отбелязва и своята 15 годишнина, като по този повод министър Балтова връчи на организацията плакет за цялостен принос в развитието на сектора.