Expo World

Целият свят в едно изложение

Първа сграда с рециклиран бетон във Виена

За първи път рециклиран бетон беше използван за построяваното на обществена сграда във Виена. Общинският отдел за поддържане на чистотата оправда ролята си на пионер в опазването на климата и кръговата икономика като замени две остарели контейнерни помещения с новата […]

За първи път рециклиран бетон беше използван за построяваното на обществена сграда във Виена. Общинският отдел за поддържане на чистотата оправда ролята си на пионер в опазването на климата и кръговата икономика като замени две остарели контейнерни помещения с новата ресурсоспестяваща постройка за около 250 служители. Екопроектът е допълнен със зелена фасада, фотоволтаици, екологична топла вода и електрически зарядни станции.

Сградата е така обмислена, че транспортните пътища са по-къси, изхвърлят се по-малко материали и вредните за климата емисии са намалени. Използването на рециклиран бетон в сграда във Виена има за цел да покаже, че той е еквивалентен заместител на конвенционалния бетон.

Качеството на бетона е тествано по време на монтажа, взети са проби и са извършени лабораторни тестове, както и съпътстващи бетонови тестове на готовата конструкция. Тази документация е предназначена да служи като основа за бъдещи възможни употреби на рециклиран бетон.