Expo World

Целият свят в едно изложение

ITB Берлин 2018 за 83-и път

Туристическият бизнес от цял свят си дава среща в Берлин.

untitled

Всяка година ITB (short for Internationale Tourismus Börse) посреща  около 10 000 изложители от над 180 държави и региони. Cities, tour operators, booking system developers, airlines, hotels and other businesses concerned with tourism introduce themselves and their services and inspire wanderlust. Градовете, туроператорите, разработчиците на системи за резервации, авиокомпаниите, хотелите и други фирми, свързани с туризма, се представят и предлагат своите услуги на най-голямото туристическо изложение в света.

As the ITB Berlin is also conceived as a B2B platform, trade visitors have ample opportunity to expand their contacts and do business. ИТБ Берлин е B2B платформа, което дава възможност на търговските посетители възможности да разширят своите контакти и да правят бизнес. For all others paying a visit to the ITB Berlin, the fair is a great way to discover the whole world within a few hours. За всички останали, които посещават ИТБ Берлин, панаирът е чудесен начин да откриете целия свят в рамките на няколко часа. The official partner region of the ITB 2018 is the German state of Mecklenburg-Vorpommern. Официалният партньор на ИТБ 2018 е германската държава Мекленбург-Предна Померания.

History of the International Travel Trade Show The Internationale Tourismus Börse is a story of success “made in Berlin”. Internationale Tourismus Börse е история на успеха “направена в Берлин”. From the first beginnings in 1966 with only five participating countries as part of an overseas import trade fair, the ITB has since developed into a worldwide success. Започнало е през  1966 г. с едва пет участващи страни като част от панаир, оттогава  ИТБ се превърна в синоним на световен успех.

The exhibition area has increased from 580 to 150,000 square metres, the number of trade visitors from 250 to over 10,000. Изложбената площ се е увеличила от 580 на 150 000 квадратни метра, броят на посетителите от 250 до над 10 000. With a total number of 180,000 visitors, the ITB Berlin is a centre of attraction for the tourism industry and influences travel experiences worldwide. С общо 180 000 посетители ИТБ Берлин е център на атракция за туристическата индустрия и влияе на пътуванията в целия свят.

Изложението се провежда от 7 до 11 март в Берлин.