Expo World

Целият свят в едно изложение

Борса Културен туризъм за 15-ти път

Заявки за участие се приемат до 6 април 2018 г.

images

Международното туристическо изложение „Културен туризъм“,  ще се проведе в гр. Велико Търново от 19 до 21 април 2018 г.

Борсата „Културен туризъм“ е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация.

Форумът, тази година, ще се проведе за 15-ти пореден път в Дворец на културата и спорта „Васил Левски“ гр. Велико Търново.

На изложението ще се представят нови туристически продукти, ще се обменят идеи и ще се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Културен туризъм“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.culturaltourism.info/

Заявки за участие се приемат до  6 април 2018 г.