Expo World

Целият свят в едно изложение

Нарастват пътуванията в чужбина

Все повече чужденци идват у нас

 

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2018 г. са 727.5 хил.
или с 9.3% над регистрираните през юли 2017 година
Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Гърция – с 14.4%, Турция – с 14.2%, бившата югославска република Македония – с 8.9%, Австрия – с 8.7%, Сърбия – с 5.9%, Румъния – с 4.4%, Италия – с 1.5%. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Украйна – с 16.0%, Португалия – с 5.5%, Германия – с 2.5%, Малта – с 1.8%, и други.

 

В сравнение с юли 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 23.9%, с цел почивка и екскурзия – с 6.9%, и с други цели – с 5.5%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 39.9%, и пътуванията със служебна цел – 19.6%.

 

През юли 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 167.3 хил., Гърция – 150.4 хил., Германия – 66.1 хил., Румъния – 62.8 хил., Сърбия – 38.1 хил., бившата югославска република Македония – 33.3 хил., Италия – 28.8 хил., Австрия – 22.6 хил., Обединеното кралство – 19.6 хил., Испания – 18.5 хиляди).

 

През юли 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 152.8 хил.  или с 6.5% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 16.7%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 10.3%,с цел почивка и екскурзия – с 3.1%.Транзитните преминавания през страната са 24.7% (532.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

 

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.3%, или с 4.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 30.4%, Чешката република – с 26.6%, Белгия – с 25.4%, Румъния – с 9.6%, Австрия – със 7.6%, Полша – с 4.5%, Германия – с 2.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 25.4%, Дания – с 15.6%, Нидерландия – със 7.2%, Франция – с 4.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] – с 9.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 25.9%.

През юли 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 57.2%, следвани от посещенията с други цели – 35.4%, и със служебна цел – 7.4% .

 ¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.