Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. юли 2019 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч. 08.07.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч. 22.07.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч. Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати 1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч. 09.07.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч. 23.07.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч. Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2 Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32 или на е-mail: kurs@cfinance.bg Цена за курс 6 часа е 50 € (с включено ДДС) В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.