Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци: Тема: Данък ДДС

Урок 3. Настройки за работа по специален режим OSS – съкратено обслужване на едно гише

Урокът запознава с необходимите настройки за работа при специален режим за съкратено обслужване на едно гише.

Показва се дефинирането на следните базови данни:

  1. Добавяне на нова данъчна сметка.
  2. Дефиниране на нови данъци за съответните страни – със стандартни и/или намалени ставки
  3. Нови типове документи и използването им.
  4. Добавяне на нов режим на номериране, различен от номерирането за изходящите документи, които попадат в обсега на данъчните отчети за българското законодателство.

Въвеждат се примерни документи за различни страни.

Показва се и начина за генериране на специален отчет от меню Отчети – Описа на документи.
Обяснява се формуляр за специално отпечатване на отчет „Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС“ с различни данъчни ставки по страни.

 

Видео-уроци БН (cfinance.bg)

Данък добавена стойност (ДДС): Настройки за работа по специален режим OSS-съкратено обслужване на едно гише

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци: Данък ДДС: Настройки за работа по специален режим OSS – съкратено обслужване на едно гише

Още по темата:

Бизнес Навигатор ИСФУ – Данък добавена стойност (ДДС)

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Данък добавена стойност (ДДС)

Плей-листата Данък добавена стойност (ДДС) съдържа следните видео-уроци:

  1. Отчети по ЗДДС
  2. Възстановяване на ДДС
  3. Настройки за работа по специален режим OSS – съкратено обслужване на едно гише