Expo World

Целият свят в едно изложение

Прогнози за лято 2022

Сравнителен анализ между лято 2020 и 2021

Наличните данни дават основание да се заключи, че до момента летен сезон 2021 г. протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Общият брой на туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода май – август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 млн.

Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. За периода май до 22 август 2021 г. общият брой туристи нараства по най-скромни оценки с около 1,6 млн. или с над 70% спрямо същия период на 2020 г, но се очаква забавяне на ръста във връзка с започващата четвърта вълна на Коронавирус в последната седмица на август. Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил. или над 50%. Чуждестранните туристи се увеличават поне с 820 хил. или  над 2 пъти.

01.05.2020 г. – 31.08.2020 г. 01.05.2021 г. – 29.08.2021 г.
Пренощували лица Пренощували лица
Общо* 2 086 352 3 686 533
Българи* 1 532 277 2 312 068
Чужденци* 554 075 1 374 465

*За сравнение за периода май – август 2019 г. общият брой на туристите е бил на 4,3 млн. (над 1,7 млн. българи и над 2,6 млн. чуждестранни туристи), но са се отчитали само местата за настаняване с 10 и повече легла.

 

Данни по пазари                               

По неокончателни данни за периода от 1 май 2021 г. почти до края на август 2021 г., броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и ръст поне 2 пъти, полските туристи са над 120 хил. и ръст над 90%, немските туристи са над 105 хил. и сериозен ръст, чешките туристи са над 79 хил. и ръст над 2 пъти, украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. Отчитаме, че не се наблюдава възстановяване на туристопотока от Великобритания и Русия.

 

  01.05.2020 – 31.08.2020 г. 01.05.2021 – 29.08.2021 г. Условен ръст в %, предвид, че вторият период е по – кратък
Румъния* 286 357 582 044 103%
Полша* 62 620 122 527 96%
Германия* около или над 60 хил. 105 377 Поне 60%
Украйна* около или над 30 хил. 86 797 около/над 2,5 пъти
Чехия* 29 467 79 015 168%

*За сравнение за периода май – август 2019 г. туристите от Румъния са 462 хил., от Германия – 331 хил., от Полша – 246 хил., от Украйна –­ 108 хил., от Чехия 106 – хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Пазар България

Факторите, които повлияха в най-голяма степен за възстановяване на вътрешния туризъм са:

 1. Нарасналото желание да се пътува след дълги периоди на изолация.
 2. Ограничените възможности за пътуване в чужбина поради Пандемията.
 3. Възстановяване на доверието в безопасността на българските курорти.
 4. Сериозната подготовка, която проведе туристическия бранш за летен сезон 2021 г.
 5. Големите намаления, които предложиха някои хотели.
 6. Ниската заболеваемост от COVID през периода май – август 2021 г.

Като резултат вътрешният туризъм се възстанови напълно от Пандемията. Общият брой български туристи е над 2,3 млн. за периода май –август 2021 г. по данни на НСИ. Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил. или над 50%.

01.05.2020 г. – 31.08.2020 г. 01.05.2021 г. – 29.08.2021 г.
България 1 532 277 2 312 068

 

В най-общ план за периода май – август 2021 г. малко под 60% от българските туристи са избрали почивка в област с излаз на море, а останалите малко над 40% са избрали друг вид туризъм. В началото на летния сезон значителен дял от българите са избрали СПА туризъм, но с напредването му този дял рязко спада за сметка на морския туризъм.

Водещи дестинации за лятна почивка на българските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. /без да се включва Столицата/ са община Несебър – над 285 хил. български туристи, община Варна – над 176 хил. български туристи, община Приморско – над 135 хил. български туристи, община Созопол – над 114 хил. български туристи, община Велинград – над 106 хил. български туристи и др. Например, община Несебър постигна ръст на българските туристи над 45%, а община Варна – над 40%, община Банско – над 2 пъти, но спрямо по-слабия за тях период май – август 2020 г. В противовес, ръстът в общините Царево и Созопол е доста по-скромен, но спрямо силния за тези общини период май – август 2020 г. Много висок ръст на българските туристи – над 65% за периода май – август 2021 г. се очертава във водещите СПА дестинации – Велинград, Хисаря и Разлог.

 

 

01.05.2020 г. – 31.08.2020 г. 01.05.2021 г. – 29.08.2021 г.
Български туристи Български туристи
Водещи общини без Столична
Несебър 195 994 285 597
Варна 126 540 176 377
Приморско 105 115 135 715
Созопол 101 841 114 184
Велинград 63 906 106 246
Царево 74 831 79 515
Банско 32 572 73 154
Балчик 58 372 71 825
Поморие 46 079 60 420
Бургас 41 025 59 879
Пловдив 29 211 58 697
Самоков 26 015 58 049
Хисаря 30 916 51 654
Разлог 28 180 46 042
Велико Търново 23 317 42 807

 

Пазар Румъния

Туристопотокът от Румъния също се възстанови напълно от Пандемията. По неокончателни данни за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и ръст поне 2 пъти. Значителна роля за бързото възстановяване на туристопотока от Румъния има и фактът, че румънските туристи пристигат предимно с личните си автомобили, поради което на практика рискът от заразяване при пътуване е нисък.

За разлика от предишни години, когато румънските туристи почиваха предимно по Северното Черноморие, през настоящият летен сезон водеща дестинация за румънски туристи е Слънчев бряг. За периода от май почти до края на август 2021 г. румънските туристи в община Несебър са над 223 хил. и ръст над 2,5 пъти, в община Варна – над 189 хил. и ръст над 81,2%, в община Балчик – над 74 хил. и ръст 61%, в община Каварна – над 25 хил. и ръст 23,1% и др.

Много сериозен е и ръстът на посещенията на румънски туристи с цел културен туризъм. В община Велико Търново румънските туристи са над 7500 за периода от май почти до края на август 2021 г., като ръстът им е над 3 пъти.

 

 

 

01.05.2020 – 31.08.2020 01.05.2021 – 29.08.2021 Условен ръст в %, предвид че вторият период е по-кратък
Румънски туристи Румънски туристи
Водещи общини
Несебър 86 356 223 057 158,3
Варна 104 769 189 821 81,2
Балчик 45 987 74 109 61,2
Каварна 20 680 25 451 23,1
Столична 3 562 12 414 248,5
Поморие 3 369 8 556 154,0
Созопол 5 690 7 960 39,9
Велико Търново 2 316 7 528 225,0

 

Пазар Полша

За периода от май почти до края на август 2021 г. полските туристи са над 120 хил. и ръст над 90%. Въпреки това резултатите са значително по-ниски спрямо периода май – август 2019 г., когато само в местата за настаняване с 10 и повече легла са били над 246 хил. полски туристи.

Основната част от полските туристи избират почивка в област Бургас, а сравнително малко по Северното Черноморие. Водещи дестинации за полските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – над 62 хил. полски туристи и ръст над 71%, община Варна – над 33 хил. полски туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско – над 4 хил. полски туристи и ръст близо 2 пъти и др.

 

01.05.2020 – 31.08.2020 01.05.2021 – 29.08.2021 г. Разлика в %
Полски туристи Полски туристи
Водещи общини
Несебър 36 106 62 008 71,7
Варна 13 256 33 634 153,7
Приморско 2 155 4 261 97,7
Столична 957 3 552 271,2
Поморие 1 532 3 167 106,7
Каварна 1 547 2 868 85,4

 

Пазар Германия

Немските туристи са над 105 хил. за периода от 1 май – почти до края на август 2021 г., като ръстът по най-скромни оценки е над 50%., но резултатите са много по-ниски спрямо същия период на 2019 г., когато в местата за настаняване с 10 и повече легла са пренощували 331 хил. немски туристи.

Причината за трудното възстановяване на туристопотока от Германия до равнищата от летен сезон 2019 г. е, че пазар Германия е силно зависим от организирания туризъм. Туроператорите не можаха да функционират в нормален режим през есента на 2020 г. и зимата 2020/2021 г. когато се извършват ранните записвания за летен сезон 2021 г. Късните записвания не са достатъчни за да компенсират това изоставане.

Водещи дестинации за периода май – август 2021 г. за немските туристи са община Варна – близо 35 хил. немски туристи, община Несебър – над 31 хил. немски туристи, Столична община – близо 11 хил. немски туристи, община Балчик – близо 6 хил. немски туристи, община Поморие – над 3800 немски туристи за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. Сериозен ръст на немските туристи за този период се наблюдава в община Варна – над 2 пъти, както и в Столична община, а ръстът на немските туристи в област Бургас е по-скромен.

 

 

Немски туристи 01.05.2020 – 31.08.2020 01.05.2021 – 29.08.2021
Водещи общини Пренощували лица Пренощували лица
Варна 14 611 34 877
Несебър 20 235 31 461
Столична 3 348 10 948
Балчик 3 836 5 980
Поморие 2 991 3 848
Созопол 2 339 2 798

 

Пазар Чехия

Пандемията влияе по необичаен начин върху туристопотока от Чехия. През зимния сезон отбелязахме ръст на чешките туристи, а през летния сезон организираният туризъм с чартъри от Чехия се възстанови в приемливи рамки. За периода май почти до края на август 2021 г. броят на чешките туристи е над 79 хил., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е над 2 пъти. За сравнение през периода май – август 2019 г. чешките туристи са били 106 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Една от характерните особености за чешкия пазар е, че почти всички чешки туристи почиват в област Бургас. Интересът на чешките туристи към Северното Черноморие е доста скромен.

Водещи дестинации за чешки туристи за периода май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – над 42 хил. чешки туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско – над 11 хил. чешки туристи и ръст – над 3 пъти, община Варна – над 10 хил. чешки туристи и ръст над 3 пъти, община Царево – над 2500 чешки туристи, община Поморие – над 2300 чешки туристи, община Созопол – над 2 хил. чешки туристи.

Чешки туристи 01.05.2020 – 31.08.2020 г. 01.05.2021 – 29.08.2021 г.
Водещи общини
Несебър 15 804 42 307
Приморско 3 351 11 822
Варна 3 072 10 110
Царево 759 2 519
Поморие 896 2 347
Созопол 1 252 2 083

 

Пазар Украйна

Възстановяването на туристопотока от Украйна протича с много бързи темпове. За периода 1 май почти до края на август 2021 г. украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. За сравнение през периода май – август 2019 г. украинските туристи са били 108 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Водещи дестинации за украински туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – близо 40 хил. украински туристи, община Варна – над 14 хил. украински туристи, Столична община – над 6 хил. украински туристи, община Балчик – над 5600 украински туристи и др.

 

Украински туристи 01.05.2020 – 31.08.2020 01.05.2021 – 29.08.2021
Водещи общини
Несебър 12 341 39 863
Варна 3 575 14 349
Столична 906 6 101
Балчик 2 591 5 653
Аврен 341 3 290
Русе 774 2 871
Велико Търново 92 1 402

 

 

 

ПРОГНОЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2022

 1. Към момента броя на планираните чартъри за летен сезон 2022 г. е малък, но това е нормално с оглед ставащите над 8 месеца до началото за започване на следващия летен сезон. Данни след м. октомври 2021 ще дадат възможност за по-пълна прогноза за предстоящия летен сезон 202
 2. Очакванията за летен сезон 2022 са водещите пазари да се запазят без съществена промяна България, Румъния, Полша, Чехия, Украйна и др.
 3. Основно предизвикателство е да се възстанови туристопотока от Великобритания и Русия, Израел и др.
 4. Не се очаква равнищата от 2019 г. да бъдат достигнати преди 2024 г. особено при организирания туризъм от чужбина.
 5. Важно е летен сезон 2022 г. да стартира навреме. Настоящия летен сезон 2021 г. от някои пазари   напр.  Германия стартира с голямо закъснение
 6. Има очаквания с напредването на процеса на ваксинация да се отрази положително на туризма през 2022.

7   Има очаквания за добър летен сезон 2022 г. като цяло, предвид че се очаква постепенно стабилизиране на ситуацията с Коронавируса успоредно с напредване на процеса на ваксинация.