Expo World

Целият свят в едно изложение

Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Счетоводство, ERP&CRM и Заплати, Payroll&HR Покана за курсове за практическо обучение през м. ноември 2023 г.

„Предлагаме на Вашето внимание следните присъствени курсове и уебинари, организирани от Комерс Финанс АД през месец ноември 2023 г.“   ИСФУ Бизнес Навигатор – Счетоводство, ERP&CRM Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор 06.11.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен 20.11.2023 […]

„Предлагаме на Вашето внимание следните присъствени курсове и уебинари, организирани от Комерс Финанс АД през месец ноември 2023 г.“

 

ИСФУ Бизнес Навигатор – Счетоводство, ERP&CRM

 1. Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

06.11.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен

20.11.2023 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор
  13.11.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. 3. Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
  11.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. 4. Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
  11.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. 5. Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

7.11.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. 6. Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

16.11.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

 1. 7. Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

28.11.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ПП Бизнес Навигатор Заплати, Payroll&HR

 1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

08.11.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 15:30 ч. Присъствен

22.11.2023 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар

 

 1. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати.

15.11.2023 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

Присъствените курсове се провеждат в компютърната зала на фирмата с индивидуално работно място и компютър за всеки участник. Местата са ограничени до 10 участници.

Адрес: Комерс Финанс АД, 1000 София, ул. Г. Бенковски 21

 

За уебинарите достъпът до обучението става чрез активиране на линк с платформата Team Viewer Meeting, който ще получите на посочен от Вас имейл. Ще Ви изпратим и цялата практическа програма и допълнителна информация за уебинара. Местата са ограничени до 30 участници.

 

За курсовете се издава сертификат за професионално обучение.

Цена за курс 50 € (без ДДС).

 

За повече информация и записване:

http://www.cfinance.bg/Kursove.html

 

тел.: 02 986 77 22; 02 986 12 34

GSM: 0879-605 248;

Изпратете Вашата заявка и на е-mail:

kurs@cfinance.bg