Expo World

Целият свят в едно изложение

Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Счетоводство, ERP&CRM и Заплати, Payroll&HR

Покана за курсове за практическо обучение през м. януари 2024 г.

Предлагаме на Вашето внимание следните присъствени курсове и уебинари, организирани от Комерс Финанс АД през месец януари 2024 г.

ИСФУ Бизнес Навигатор – Счетоводство, ERP&CRM

  1. Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

08.01.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен
22.01.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

  1. Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор
    09.01.2024 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

3. Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор
23.01.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

4. Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
11.01.2024 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

5. Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

29.01.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

6. Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

16.01.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

7. Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

18.01.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ПП Бизнес Навигатор Заплати, Payroll&HR

  1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

10.01.2024 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Присъствен
24.01.2024 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар

  1. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати.

17.01.2024 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Присъствените курсове се провеждат в компютърната зала на фирмата с индивидуално работно място и компютър за всеки участник. Местата са ограничени до 10 участници.

Адрес: Комерс Финанс АД, 1000 София, ул. Г. Бенковски 21

За уебинарите достъпът до обучението става чрез активиране на линк с платформата Team Viewer Meeting, който ще получите на посочен от Вас имейл. Ще Ви изпратим и цялата практическа програма и допълнителна информация за уебинара. Местата са ограничени до 30 участници.

За курсовете се издава сертификат за професионално обучение.

Цена за курс 50 € (без ДДС).

За повече информация и записване:

http://www.cfinance.bg/Kursove.html

тел.: 02 986 77 22; 02 986 12 34

GSM: 0879-605 248;

Изпратете Вашата заявка и на е-mail:

kurs@cfinance.bg